Splendor Solis, czyli niezwykły zegar Jakuba Woynarowskiego

Splendor Solis Jakuba Woynarowskiego to forma naśladująca zegar słoneczny. Naśladująca – ponieważ nie jest to zwykły zegar, chociażby ze względu na zastosowane tworzywo. Czarny beton, z którego docelowo powinna zostać wykonana tarcza zegara, stanowi opozycję dla światła i pochłania je.

Jakub Woynarowski, Splendor Solis (źródło: materiały prasowe)

Jakub Woynarowski, Splendor Solis (źródło: materiały prasowe)

Już sam zegar jako przedmiot wyraża wiele uniwersalnych napięć. Z jednej strony, narzędzia do mierzenia czasu są niezwykle ważne dla człowieka, który zawsze dąży do wpisania rzeczywistości we własną skalę liczb i proporcji. Z drugiej – forma zegara słonecznego, który wraz z całym światem obraca się wokół słońca, pozostaje w ścisłym związku z naturą i jej cyklami. – objaśnia Jakub Woynarowski.

Asocjacje to seria realizacji artystyczno-architektonicznych, stanowiących z jednej strony obiekty rzeźbiarskie, z drugiej – funkcjonalne obiekty małej architektury. Wykorzystanie betonu jako materiału i przestrzeni parkowych jako miejsca realizacji odnosi się do częstej charakterystyki Warszawy jako miasta szarości i zieleni. Interwencje artystyczne stwarzające impuls dla odbiorcy w przestrzeni bogatej w treść, bujnej, naturalnej, obliczone są na wywołanie wrażenia wynikającego z połączenia dwóch elementów: natury i kultury.

Projekt Fundacji Bęc Zmiana i firmy Lafarge rozpoczęło odsłonięcie betonowej, świecącej po zmierzchu rzeźby autorstwa Maurycego Gomulickiego, następnie Szczeliny Łukasza Jastrubczaka.

W kolejnej odsłonie projektu na bulwarze pojawi się zaprojektowana przez architekta Jana Sukiennika ławka Ikar.

Organizator: Fundacja Bęc Zmiana
Partner: Lafarge
Współpraca: Urząd Dzielnicy Żoliborz, Oddział Warszawski SARP

Projekt realizowany jest dzięki dotacji uzyskanej od m. st. Warszawy we współpracy z biurem Pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. zagospodarowania nadbrzeża Wisły oraz dzielnicą Żoliborz.

Asocjacje: Splendor Solis Jakuba Woynarowskiego
Od 14 czerwca 2015 r., godz. 12.00
Nadwiślańskich Bulwarach (ul. Wybrzeże Gdyńskie 2, na wysokości przystanku autobusowego „Cytadela”)
Warszawa

Dodaj komentarz