• 2015-06-05

Rzemieślnicy w dawnym Krakowie – od frontu i od kuchni

Od dziś w Kamienicy Hipolitów w Krakowie można oglądać kolejną wystawę z cyklu Od frontu i od kuchni, przygotowaną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, zatytułowaną Wśród mistrzów i partaczy.

„Wśród mistrzów i partaczy” – plakat (źródło: materiały prasowe MHK)

„Wśród mistrzów i partaczy” – plakat (źródło: materiały prasowe MHK)

Cykl Od frontu i do kuchni przenosi nas do Krakowa XIX-wiecznego i z pierwszych dekad XX wieku. Tym razem opuszczamy mury mieszczańskiego domu. Wychodzimy na podwórko, gdzie swój przenośny warsztat pracy rozłożył zręczny druciarz, który przywraca życie każdej pękniętej misce. Udajemy się na ulice, przy których mienią się wystawne witryny sklepowe. Zaglądamy wreszcie do pracowni, w której wśród niezwykłych narzędzi spokojnie pracuje rękawicznik, szewc czy ślusarz.

Tytuł wystawy odnosi się do dawnych zwyczajów cechowych. Choć od połowy XIX wieku formalnie nie było obowiązku należenia do cechu, to zakładano stowarzyszania i związki zrzeszające rzemieślników pokrewnych zawodów. Miało to na celu ochronę zawodu i wykluczenie osób bez formalnego wykształcenia, czyli tzw. partaczy, którzy psuli opinię wykwalifikowanym rzemieślnikom, a także często zaniżali ceny.

Wśród mistrzów i partaczy
Od 5 czerwca do 23 sierpnia 2015 roku
Kamienica Hipolitów w Krakowie
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

Dodaj komentarz