Piotr Błażejewski. W drodze – razem ze mną

Wystawa W drodze – razem ze mną związana jest z jubileuszem 40-lecia pracy twórczej i akademickiej profesora Piotra Błażejewskiego. Będzie prezentowana w Galerii Sztuki Stalowa w Warszawie od 17 czerwca do 8 lipca.

Piotr Błażejewski, Obiekt malarski I, 2013 (źródło: materiały prasowe)

Piotr Błażejewski, Obiekt malarski I, 2013 (źródło: materiały prasowe)

Błażejewski to jeden z najważniejszych malarzy wrocławskiego strukturalizmu. Jest istotnym artystą polskiej abstrakcji geometrycznej. Pracuje cyklami. Jeszcze na studiach rozpoczął prace nad cyklem Architektura Koloru, następnie powstały: Interferencje, Refleksy/-je, Kolekcje, Nieprawdopodobne Figury Geometryczne, Znaki Krzyża, Epitafia oraz ostatnio Obiekty Malarskie. Artysta przygotował 50 wystaw indywidualnych i był uczestnikiem ok. 200 wystaw zbiorowych (w tym ok. 40 zagranicznych). Kilkakrotnie zdobywał nagrody w prestiżowych konkursach malarstwa. Uwielbia spotkania i wymianę doświadczeń z innymi artystami oraz młodzieżą, przede wszystkim na letnich plenerach w Polsce i za granicą. Uczestniczył w ok. 50 takich przedsięwzięciach, wielokrotnie sam je organizował. Jego wielką pasją jest kolekcjonowanie dzieł sztuki, zarówno z zakresu malarstwa, grafiki, jak również ceramiki.

Artysta w ten sposób wypowiada się na temat własnej twórczości:

W moim malarstwie, szerzej w mojej sztuce, poszukuję porządku oraz harmonii. Często myślę o nieskończoności i ciągłości, o tym, co jest za nami, a czego dopiero doświadczamy. Staram się, żeby moje obrazy były proste, syntetyczne i aby właśnie to decydowało o ich sile. W związku z tym upraszczam, odrzucam, eliminuję, oczyszczam… Płaszczyzny koloru, światła i formy pragnę doprowadzić do perfekcji. Buduję swoje malarstwo z najprostszych elementów – płaszczyzn, linii. Często różnicuję fakturę, stosując swego rodzaju frottage.

 

Piotr Błażejewski, Znak krzyża I, 2012 (źródło: materiały prasowe)

Piotr Błażejewski, Znak krzyża I, 2012 (źródło: materiały prasowe)

Ekspozycja podzielona jest na dwie części: monograficzną – poświęconą Błażejewskiemu, oraz zbiorową – dokumentującą dokonania wrocławskiego środowiska artystycznego na przestrzeni kilku dziesięcioleci. Druga część zawiera prace malarzy, współpracowników i przyjaciół profesora, wśród których znaleźli się: A. Mazurkiewicz, K. Maliszewska, W. Gołkowska, K. Jarodzki, A. Klimczak-Dobrzaniecki, P. Lewandowski-Palle, S. Kortyka, P. Kielan, J. Jaroszewski, A. Brudzińska.

Piotr Błażejewski (ur. 1950 w Kluczborku) – artysta malarz, pedagog. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta) we Wrocławiu. Dyplom z malarstwa obronił w 1975 w pracowni doc. Alfonsa Mazurkiewicza oraz z malarstwa w architekturze i urbanistyce w pracowni doc. Mieczysława Zdanowicza. Pracę pedagogiczną na macierzystej uczelni rozpoczął tuż po dyplomie. Obecnie jest profesorem zwyczajnym ASP we Wrocławiu, gdzie prowadzi pracownię dyplomującą z malarstwa. W 2000 rozpoczął pracę w nowo otwartym Instytucie Architektury Krajobrazu ówczesnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy).

Wystawie towarzyszy obszerna monografia zatytułowana W drodze – razem ze mną.

Organizatorem wystawy jest Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Wystawa zorganizowana została w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Artystycznego OKiS.

Piotr Błażejewski. W drodze – razem ze mną
Wernisaż: 17 czerwca 2015 roku, godz. 18.00
Wystawa czynna do 8 lipca 2015 roku
Galeria Sztuki Stalowa w Warszawie

Dodaj komentarz