Maciej Biberstein. Inferno Revisited

3 czerwca we wrocławskim Centrum Kultury Zamek odbędzie się wernisaż wystawy Macieja Bibersteina Inferno Revisited.

Maciej Biberstein, „Inferno Revisited” (źródło: materiały prasowe)

Maciej Biberstein, „Inferno Revisited” (źródło: materiały prasowe)

Maciej Józef Biberstein o sobie:

Od najmłodszych lat znajdowałem się w kręgu połączenia śmierci, życia, płciowości oraz rytuału, kobiecości i walki energii męskiej z kobiecą, w matriarchalnej rodzinie. Po epizodzie na Akademii Medycznej zakończonym śmiercią dziekana Wydziału Lekarskiego (zawał) zmieniłem studia na Akademię Sztuk Pięknych, gdzie zajmowałem się malarstwem, grafiką, rysunkiem i fotografią, cały czas krążąc wokół mojego tematu Kobiety. Obecnie oprócz tego tematu pracuję nad art bookami dotyczącymi Piekła Dantego, fikcyjnymi kodeksami i performance, nie zaniedbując malarstwa oczywiście. Wystawa ma tytuł The Book Of Mystery; obejmuje obrazy stworzone na bazie wizerunków alchemicznych, magicznych, służących budowaniu własnej mitologii artysty… jako medium przekazującego obrazy, wizerunki wypływające z podświadomości.

Rysunki Macieja Bibersteina to misterium kreski niczym kaligrafia życia. Przestrzeń koloru otwarta dla przenikliwości formy. Jak jeden i ten sam dźwięk umieszczony w różnych rejestrach. Księga Tajemnicy jest niczym dawne manuskrypty renesansowych mistrzów. Artysta pobiera u nich lekcje nie tylko doskonałego rysunku, ale również lekcje ezoteryki, z której czerpie do swoich prac. Przenosząc nas w obszary tajemniczych i nieznanych światów. Ujawniając przy tym intymny świat samego artysty i jego fascynacji. Artysta tworzy swój własny język, posługując się znanymi symbolami. Autonomizuje się jednak, odchodzi od znanych symboli i transponuje je na swój własny użytek. Jakby wydostawał się z jakiejś ogólnej narracji na wolność własnej opowieści. Wielość obrazów w jedności tematów.

Księga Tajemnicy jest Księgą Życia. Organiczny charakter obrazów jest jak pęd ku życiu, ku jego zrozumieniu, ujęciu go i uporządkowaniu w jakąś plastyczną narrację. I w istocie artysta taką narrację tworzy. Swobodną, opartą na intuicji formy i spontaniczności kreski. Linearność wykrzyczana wieloznacznością obrazu. Horyzontalność, którą artysta przemieszcza w wertykalne następstwo i konstelacje form. Zaskakujące jest, że te rysunki oparte na delikatnej materii intuicji i wrażliwości tworzą monumentalną całość. W tych pracach jest istota ruchu, jakiś kosmiczny taniec, w którym powiedziane łączy się z niedopowiedzianym. Źródłem życia jest dla autora kobiecość w jej rozmaitych zderzeniach ze światem wyobraźni. Obrazy rysują kobietę od kości po jakiś kosmiczny jej wymiar. Jakby artysta na nowo tworzył swoją prywatną definicję kobiecości. Kobiecość jak pramatka, która ciałem wyraża otaczający nas świat. Instynkt artysty w pewnym momencie przekracza tą kobiecość, znajdując swój własny wymiar świata i kosmosu.

Maciej Biberstein, „Inferno Revisited” (źródło: materiały prasowe)

Maciej Biberstein, „Inferno Revisited” (źródło: materiały prasowe)

Tworząc kulminacje mikrokosmosu swoich prac w makrokosmosie otaczającej rzeczywistości. Kreska artysty niekiedy jest jak szept, innym razem przechodzi w ciągły krzyk. Kolorystyka u Bibersteina jest ważnym strategiem. Mobilizuje rysunki do jakiegoś magicznego całokształtu. Magia wieloznaczności osadza te rysunki w świecie wyszukanej i bogatej wyobraźni. Rysunki są jak sanktuaria ludzkiego ciała. Niekiedy jak kaligrafia intymności, jakby artysta rysował tą tajemniczą, nieznaną nikomu niewidzialną stronę księżyca. Pojęcie czasu nie istnieje w tych obrazach, natomiast trwa nieustanne „teraz” rozpisywane na szereg rysunków, tworząc ciąg fabularnej narracji. Księga Tajemnicy jest tajemnicą samego autora, który w mistrzowski sposób modeluje instynkt życia i tego, co w życiu najprostsze, a zarazem najbardziej głębokie, dotyczące każdego z nas.

Ewa Sonnenberg

Maciej Biberstein. Inferno Revisited
Wernisaż: 3 czerwca 2015 roku, godz. 19.00
Wystawa czynna do 21 czerwca
Galeria Zamek, Centrum Kultury Zamek we Wrocławiu

Dodaj komentarz