Poza słowami

Krakowski oddział SARP zaprasza na wystawę prac plastycznych pod tytułem Poza słowami towarzyszącą II Międzynarodowej Konferencji z cyklu Nauczanie Rysunku, Malarstwa i Rzeźby dla Architektów pt. Wyzwania XXI wieku. Rysować, malować czy skorzystać z komputera organizowanej przez Zakład Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (29-30 maja 2015 w Pałacu Sztuki w Krakowie).

„Poza słowami” (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Poza słowami” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prezentowane prace są wyrazem własnych zainteresowań i pasji artystycznych czwórki pracowników Katedry Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej. Różni ludzie, różne techniki, różna tematyka, a to co łączy te prace to pasja z jaką powstały i zajęcie, które na co dzień wykonują ich autorzy: nauczanie rysunku architektonicznego.

Prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski dr h.c., ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1995 dyplomem z wyróżnieniem na Wydziale Malarstwa, student prof. Stanisława Wieczorka, prof. Waltera Karlinga, prof. Tadeusza Dominika i prof. Zbigniewa Gostomskiego. Ukończył również fotografię na NY University. W 2006 roku obronił doktorat w dziedzinie sztuki filmowej, zaś w 2007 roku habilitację w Szkole Filmowej w Łodzi. Wykładowca uczelni artystycznych w kraju i za granicą. W 2011 roku otrzymał tytuł Profesora Sztuk Filmowych z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. Od 2012 Przewodniczący Komisji Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2014 związany z Politechniką Lubelską, uczy malarstwa i rysunku oraz graficznych technik prezentacji. Autor wielu prac wystawianych w Polsce i za granicą, wielokrotnie nagradzany. Redaktor naczelny magazynu MediaArt.

Prof. Grzegorz Dobiesław Mazurek urodzony 1955 roku w Lublinie. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1975-80. Dyplom z wyróżnieniem w pracowni technik drzeworytniczych pod kierunkiem prof. Haliny Chrostowskiej, aneks z malarstwa w pracowni prof. Eugeniusza Markowskiego w 1980. W 2002 roku uzyskał tytuł profesora sztuk plastycznych. W latach 1999-2005 dziekan Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Twórca Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym. Kierownik Zakładu Sztuki Mediów Cyfrowych na Wydziale Artystycznym UMCS. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Komisarz Międzynarodowego Triennale Sztuki Majdanek ’97, 2000, 2004, oraz Spotkań Graficznych w Kazimierzu Dolnym. Udział w licznych komisjach, radach programowych i jury konkursów artystycznych.

Dr inż. arch. Bartłomiej Kwiatkowski absolwent Politechniki Krakowskiej obronił pracę dyplomową w 1996 roku pod kierunkiem prof. Wiktora Zina. W latach 1996-1998 pracował w PPPKZ przy pracach konserwatorskich świątyń The To Mieu i Ta Vu na terenie „Zakazanego Miasta” w Hue w środkowym Wietnamie. W 1999 roku rozpoczął pracę na Politechnice Lubelskiej. W 2007 roku pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Elżbiety Przesmyckiej obronił doktorat pt. „Stan zachowania oraz metody rewitalizacji zabudowy folwarcznej na terenie Lubelszczyzny” na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Aktualnie pełniący obowiązki kierownika Katedry Architektury Urbanistyki i Planowania Przestrzennego, prowadzi zajęcia z rysunku i malarstwa na I i II stopniu i architektury drewnianej. Obecnie prowadzi badania na temat rozwoju architektury szpitalnictwa na Lubelszczyźnie.

Dr inż. arch. Natalia Przesmycka jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. W 2004 roku obroniła pracę dyplomową, której promotorem był prof. Zbigniew Radziewanowski. W tym samym roku podjęła studia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. W 2010 roku obroniła pracę doktorską pod kierunkiem prof. Wandy Kononowicz pt. Przeobrażenia urbanistyczne miasta Lublina 1815-1939. Od 2004 roku jest pracownikiem Politechniki Lubelskiej, obecnie jako adiunkt w Katedrze Architektury, Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Budownictwa i Architektury, ucząc między innymi rysunku odręcznego, projektowania przestrzeni publicznych i historii urbanistyki. Interesuje się historią i jeździectwem, czego dowodem jest tematyka prac wykonywanych w wolnym czasie.

Poza słowami
Wernisaż odbędzie się w piątek, 29 maja 2015, o godz. 17.30
Wystawa czynna do 15 czerwca 2015
Galeria Architektury SARP
Kraków

Dodaj komentarz