• 2015-05-25

Sympozjum teatralne Duchy teatru

1 i 2 czerwca Teatr Łaźnia Nowa zaprasza na ogólnopolskie sympozjum teatralne organizowane w ramach obchodów 250-lecia teatru publicznego w Polsce 250-lecie teatru publicznego w Polsce – Duchy teatru.

 „Duchy teatru”, plakat (źródło: materiały prasowe)

„Duchy teatru”, plakat (źródło: materiały prasowe)

To święto organizmu skomplikowanego, który ewoluował przez dziesiątki lat w zmiennych kontekstach historycznych i społeczno-kulturowych. W święcie tym wezmą udział znakomite postacie polskiego teatru: reżyserzy, aktorzy, dramaturdzy, scenografowie, kompozytorzy muzyki teatralnej. A przecież to ledwie część organizmu teatralnego – dusza polskiej sceny, której żywotnych ruchów nie moglibyśmy śledzić, gdyby była pozbawiona materialnego ciała – całego sztabu pracowników oddanych służbie teatralnej: montażystów, akustyków, elektryków, rzemieślników pracowni, inspicjentów, suflerów, jak również ludzi odpowiedzialnych za administrowanie teatrem. Bez ich pracy na polskiej scenie nie zakwitłaby żadna światła idea, teatr nie mógłby ani uczyć, ani bawić, ani karcić, ani koić, ani wyobcowywać, ani wzruszać. Jednak często o tym zapominamy, gdyż ludzie rzemiosła teatralnego na co dzień pozostają dla nas niewidoczni, mało też miejsca poświęca się im na kartach historii polskiego teatru.

Sympozjum teatralne Duchy teatru będzie okazją do dokładnego przyjrzenia się rzemiosłu teatralnemu w Polsce. Spróbujemy nazwać poszczególne profesje, określić ich specyfikę oraz poddać refleksji sytuację ludzi rzemiosła w kontekście przemian po roku 1989. Będziemy także tropić ślady rzemiosła teatralnego w rozmaitych tekstach kultury. W sympozjum wezmą udział osoby naukowo i zawodowo zajmujące się teatrem.

Do wysłuchania wystąpień prelegentów organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników teatru – sympozjum ma charakter otwarty dla publiczności.

Sympozjum teatralne Duchy teatru
1 i 2 czerwca 2015 roku
Teatr Łaźnia Nowa
Kraków

Dodaj komentarz