Nowy Ład Światowy na Malcie

Od 8 do 28 czerwca w Poznaniu trwać będzie Malta Festival Poznań. Tegorocznemu festiwalowi przyświecać będzie idiom stworzony przez Thomasa Manna – „Nowy Ład Światowy”.

„Czarodziejska góra”, fot. A. Schreyner (źródło: materiały prasowe)

„Czarodziejska góra”, fot. A. Schreyner (źródło: materiały prasowe)

Nie bez powodu twórczość Thomasa Manna pojawia się na Malcie w roku, w którym jej główny nurt tematyczny – Idiom – nosi tytuł „Nowy Ład Światowy” / „New World Order”. Program mannowski stanowi odrębny nurt programowy Malta Festival Poznań 2015, który jednak pozostaje w związku ideowym z Idiomem. Pytamy o to, jak dziedzictwo niemieckiego pisarza oddziałuje dziś na kulturę i współczesnych twórców, jakie analogie historyczne czy estetyczne otwiera, dlaczego artyści wciąż wracają do jego dzieła.

Na Malta Festival Poznań 2015 organizatorzy i artyści chcą się przyjrzeć nie tylko zmianom zachodzącym na świecie na poziomie ogólnym, lecz także procesom ukrytym, trudnym do uchwycenia. Niewątpliwie za sprawą technologii przyszłość zjawia się dzisiaj w naszym życiu w sposób mniej spektakularny, ale za to faktyczny. Jest wdrażana (pilotażowo, jawnie lub eksperymentalnie) w życie jednostek, które jest dłuższe, bardziej komfortowe i dynamiczne, ale nie pozbawione poczucia absurdu i zagubienia w porządku świata.

Romeo Castellucci, fot. A. Schreyner (źródło: materiały prasowe)

Romeo Castellucci, fot. A. Schreyner (źródło: materiały prasowe)

Zajęci interakcją z urządzeniami – czy będą to inteligentne maszyny, czy aparaty władzy – nie myślimy, jaki mają na nas wpływ. Maszyny określają dziś charakter relacji międzyludzkich, kreują nasze zachowania, kontrolują pragnienia, percepcję i wyobraźnię. Jesteśmy częścią wielkiego systemu nerwowego zwanego siecią. Paradoksalnie wolność, którą oferuje, staje się coraz częściej obszarem ściśle kontrolowanym. Rozwój technologiczny osiągnął poziom, na którym nie tylko pomaga człowiekowi, lecz także przejmuje zadanie współtworzenia jego potrzeb i coraz częściej wyręcza go w kolejnych sferach zarządzania. Wizja nowego ładu dla jednych oznacza zatem, jak w Czarodziejskiej górze, utopię – system doskonale samosterowny, uniwersalny; dla drugich – dystopię – więzienie, w którym wolność człowieka jest redukowana w imię postulatywnej jedności i dobra ogółu.

Oprócz Czarodziejskiej góry w mannowskim programie znajdzie się instalacja/koncert Romea Castellucciego, performans Marcina Maseckiego, filmy i dyskusje.

Malta Festival Poznań 2015
Od 8 do 28 czerwca 2015 roku
Malta Fundacja
Poznań

Dodaj komentarz