Spotkanie wokół wrocławskiej awangardy lat 60. i 70. XX wieku

12 maja w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu odbędzie się projekcja filmu Barbary Maroń Artystyczne Awangardy Wrocławia lat 60-tych i 70-tych XX wieku oraz spotkanie z autorką.

Kadr filmy Barbary Maroń „Artystyczne awangardy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kadr filmu Barbary Maroń „Artystyczne awangardy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Film autorstwa krakowskiej artystki Barbary Maroń, został zrealizowany we współpracy z Katedrą Mediacji Sztuki ASP im Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, w ramach projektu edukacyjno – badawczego Cyfrowe Archiwum Mediacji Sztuki.

Film składa się z materiałów – w części unikalnych i wcześniej nie publikowanych – dokumentalnych, zapisów rozmów, wywiadów z artystami, krytykami sztuki, świadkami wydarzeń. Jest pierwszą tak szeroką próbą utrwalenia niezwykle istotnego dla historii sztuki współczesnej w Polsce fenomenu, jakim była erupcja inwencji i energii, która nastąpiła we Wrocławiu pomiędzy końcem lat pięćdziesiątych a siedemdziesiątych XX wieku, a która bywa określana mianem wrocławskiej awangardy, czy też wrocławskiego konceptualizmu.

Film Artystyczne Awangardy Wrocławia lat 60-tych i 70-tych XX wieku skupia się przede wszystkim na miejscach (galeriach, ośrodkach) i artystach poszukujących, związanych ze sztukami wizualnymi oraz parateatralnymi, umocowanymi w praktykach eksperymentalnych, związanych głównie ze środowiskiem studenckim. Opisuje spektrum fundamentalnych zjawisk i wydarzeń tamtych lat, jak również podejmuje próbę zrekonstruowania siatki powiązań pomiędzy środowiskiem wywodzącym się z PWSSP (obecnie ASP im. Eugeniusza Gepperta) a instytucjami o charakterze czasowym, efemerycznym, lecz stanowiącymi signum temporis wrocławskiej sceny artystycznej.

Na realizację filmu składają się: wywiady z artystami – inicjatorami wydarzeń artystycznych tamtych lat – dzięki czemu materiał uwzględnia emocjonalne i bezpośrednie doświadczenie praktyki artystycznej, oraz druki ulotne, pocztówki, fotografie, zaproszenia, czasopisma, które zachowały się w prywatnych archiwach i zbiorach dokumentów życia społecznego. Znaczącym segmentem w konstruowaniu „kroniki” miejsc i postaci minionej epoki, są fragmenty zapisów filmowej Kroniki Wrocławia, które przybliżą sylwetki nieżyjących już artystów albo już nieistniejących, ale ważnych dla sztuki miejsc.

Kadr filmy Barbary Maroń „Artystyczne awangardy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Kadr filmu Barbary Maroń „Artystyczne awangardy” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Projekcja filmu i spotkanie, Barbara Maroń Artystyczne Awangardy Wrocławia lat 60-tych i 70-tych XX wieku
12 maja 2015 roku, godz. 17.00
Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu

Dodaj komentarz