• 2015-05-09

Poznań Design Days 2015

8 maja rozpoczął się festiwal Poznań Design Days 2015. Festiwal angażuje w organizację liczne instytucje kultury i sztuki, a także przestrzenie kreatywne, funkcjonujące na terenie Poznania. Towarzyszy mu hasło Nowe oczekiwania.

Aeon Form, urna „Tear drop” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Aeon Form, urna „Tear drop” (źródło: materiały prasowe organizatora)

W ramach programu odbędą się liczne wystawy, prezentacje, pokazy filmów, spotkania, warsztaty i dyskusje związane z problematyką oscylującą wokół: designu, architektury, zagadnień urbanistycznych, oraz zjawisk okołoprojektowych, integrujących biznes, sztukę i jej dziedziny, takie jak moda czy fotografia.

Festiwalowi towarzyszy także krytyczne spojrzenie na projektowanie, przejawiające się w poszukiwaniu prospołecznych rozwiązań. Namysł nad wymiarem partycypacyjnym znajdzie swoje odbicie w szeregu działań w przestrzeni publicznej, zainicjowanych m.in.: przez grupę projektową CENTRALA czy dyskusję pt.: Przestrzenie publiczne w krajach Grupy Wyszehradzkiej organizowaną przez SARP w ramach Tygodnia z Architekturą, z udziałem Budcud, Nice architects, Hello Wood, COLL COLL.

Temat społecznego wymiaru projektowania podejmie także wystawa pt.: Zapytaj / Alternatywne scenariusze, która będzie skłaniać do snucia najróżniejszych, futurologicznych wizji. Z kolei ekspozycja pt.: Nowe Oczekiwania stanie się odpowiedzią na ciągle ewoluujące potrzeby człowieka – autora i użytkownika produktów. Pogłębieniem tych rozważań będzie cykl warsztatów, w ramach których uczestnicy spróbują twórczo odpowiedzieć na postawione przed nimi problemy projektowe. Wśród prowadzących znajdą się projektanci, architekci, socjolodzy, artyści wizualni, m.in.: Małgorzata Kuciewicz, Simone De Iacobis, Paweł Machomet, Beata Wilczek. Warsztaty obejmować będą działania z użyciem różnych mediów (filmu, grafiki, sztuki użytkowej, fotografii) na pograniczu projektowania, rewitalizacji i renowacji.

W czasie trwania festiwalu Poznań stanie się platformą wymiany doświadczeń różnych środowisk projektowych. Celem panelu Sektory kreatywne. Sztuka i kultura w biznesie – biznes w kulturze i sztuce będzie prezentacja działań w obszarze przemysłów kreatywnych, poszukiwanie języka współpracy, edukacja oraz poszerzanie świadomości w zakresie wzornictwa przemysłowego oraz roli designu w kreowaniu strategii działania firm.

Z kolei w ramach modułu Poznań Design Talks, dojrzali projektanci wejdą w dialog z twórcami młodego pokolenia, próbując na podstawie pogłębionych dyskusji i przeglądów portfolio, odpowiedzieć na ich najbardziej palące pytania i problemy. Nie zabraknie także strefy zarezerwowanej dla najmłodszych uczestników. Strefa Kids Design obejmie szereg działań i warsztatów skierowanych do dzieci, prowadzonych m.in.: przez charyzmatyczny team MUA czyli Młody Uniwersytet Artystyczny, PL. Architektów i grupę Aktywator.

Maciej Sobczak, aplikacja „Pure Rosary” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Maciej Sobczak, aplikacja „Pure Rosary” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Na czas trwania festiwalu, na Placu Wolności zostanie udostępniona odbiorcom także otwarta strefa wypoczynkowo-warsztatowa LABAdesign oraz na Placu Kolegiackim instalacja świetlna wykonana we współpracy z TOYA DESIGN.  Z kolei w trakcie Poznań Fashion Night moda i sztuka zafunkcjonują na styku: projektowanie i generowany na żywo mapping wzajemnie sobie ulegną za sprawą unikatowego pokazu mody.

Poznań Design Days to przedsięwzięcie, które wpisuje się w strategiczne działania Poznania dotyczące wzrostu znaczenia miasta, jako ważnego ośrodka przemysłu kreatywnego.  Festiwal to ważny krok w kierunku zintegrowania lokalnych artystów i projektantów, ale także partnerów zaangażowanych w realizację festiwalu. Poznań Design Days 2015 stawia sobie za cel animowanie dyskusji o roli i powinnościach designu obecnie i w przyszłości oraz wspieranie lokalnego środowiska artystycznego i projektowego.

Wystawy w ramach festiwalu odbywają się w Galerii Miejskiej Arsenał, na Placu Kolegiackim i Placu Wolności. Z kolei warsztaty, dyskusje i spotkania w Centrum Kultury Zamek oraz w Kontenerach na Placu Wolności. Wydarzenia związane z Tygodniem Architektury również w siedzibie SARP.

Festiwal Poznań Design Days 2015
Od 8 do 17 maja 2015 roku
Organizator: Fundacja Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Poznań

Dodaj komentarz