• 2015-05-09

Kolory Tokio

14 maja o godzinie 18.30 w leśnickim Centrum Kultury Zamek odbędzie się wernisaż wystawy fotograficznej Kolory Tokio, której autorem jest Henryk Dumin.

Wystawa „Kolory Tokio” – plakat (źródło: materiał prasowy organizatora)

Wystawa „Kolory Tokio” – plakat (źródło: materiał prasowy organizatora)

Kolory Tokio – fotografie powstałe podczas kilkutygodniowego pobytu studyjnego w listopadzie i grudniu 2011 roku na terenie aglomeracji miejskiej Tokio. Ekspozycja 38 fotogramów przedstawia architekturę współczesną i tradycyjną, życie społeczne i duchowe mieszkańców stolicy Japonii. Jedno z najnowocześniejszych społeczeństw świata w stechnicyzowanej przestrzeni kultywuje tradycje tworzące zrąb tożsamości kulturowej mieszkańców tego wyspiarskiego kraju. Ultranowoczesne gmachy sąsiadują z szintoistycznymi chramami i świątyniami buddyjskimi regularnie odwiedzanymi przez tokijczyków podczas codziennego zabiegania o byt. Momenty refleksji i wyciszenia przeplatają się z wielkomiejskim gwarem. Tytułowa kolorystyka wielkomiejskiej metropolii przepełniona jest akcentami naturalnych barw ścian świątyń, odcieniami tradycyjnych strojów noszonych przy specjalnych ceremoniach i wszechobecnymi akcentami natury. Na fotografiach przedstawiono prestiżową dzielnicę Ginza, okolice pałacu cesarskiego, największego targu rybnego świata – Tsukiji i wielu miejsc, gdzie ludzie, architektura i naturalne otoczenie dopełniały obrazu współczesnej cywilizacji, która swą specyficzną odrębnością od przeszło stulecia fascynuje Europejczyków tworząc niedościgły wzór organizacji i porządku społecznego. Tworzące zbiór fotografie wykonano m.in. we wczesnych godzinach rannych i innych porach, kiedy zaistniały niezwykłe sytuacje utrwalone w obiektywie.Niewątpliwie jest to spojrzenie historyka kultury, ale chyba także osoby wnikliwie przyglądającej się ludzkim zachowaniom – chwilom odprężenia, zadumy, a nawet pewnej iluminacji, którą dane było zaobserwować w szczególnych momentach tokijskiej rzeczywistości.

Henryk Dumin – badacz i popularyzator kultury ludowej, od trzech dekad zajmujący się ochroną tradycji kultury. Jest autorem i realizatorem Programu Ochrony Tradycji Kultury Wsi, który objął swym zasięgiem obszar południowo-zachodniej Polski. Artyści pracujący pod opieką Henryka Dumina są laureatami ogólnopolskich i międzynarodowych festiwali. Henryk Dumin jest organizatorem i uczestnikiem regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego na terenach o przerwanej ciągłości osadniczej. W wielu publikacjach wskazuje na istnienie cennych wartości kultury tradycyjnej pochodzących z dawnych Kresów Rzeczypospolitej, które obecnie kultywowane są na Dolnym Śląsku (m.in. publikacje: Mom jo skarb… Dolnośląskie tradycje w procesie przemian, t. 1-3, wydawnictwo Muzeum Narodowego we Wrocławiu, „Dolny Śląsk” – wyd. fonograficzne II Programu Polskiego Radia, liczne artykuły w prasie ogólnopolskiej i regionalnej). Dzięki jego zabiegom zostało uratowanych także wiele cennych zabytków dawnej kultury materialnej, przechowywanych obecnie w muzeach dolnośląskich. W efekcie podjętych działań w zbiorach Instytutu Sztuki PAN i archiwum fonograficznym Polskiego Radia znalazło się m.in. około 2000 tysięcy ludowych pieśni ocalonych przed zapomnieniem. W 2010 roku prowadził badania naukowe w kręgu potomków polskich emigrantów w brazylijskim stanie Rio Grande do Sul.

Wystawa fotograficzna Kolory Tokio Henryka Dumina
Wernisaż: 14 maja 2015 roku, o godz. 18.30
Czas trwania: Od 14 maja do 21 czerwca 2015 roku
Centrum Kultury Zamek
Wrocław

Dodaj komentarz