Adolf Ryszka w Toruniu

15 maja w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu oraz w Galerii Fundacji Tumult rozpocznie się wystawa Adolfa Ryszki zatytułowana od Conditio Humana do… Wystawa odbędzie się z okazji upamiętnienia dwudziestej rocznicy śmierci artysty.

Adolf Ryszka w pracowni, fotografia (źródło: materiały prasowe organizatora)

Adolf Ryszka w pracowni, fotografia (źródło: materiały prasowe organizatora)

W tym roku przypada dwudziesta rocznica śmierci profesora Adolfa Ryszki. W związku z tą datą Stowarzyszenie Artystyczne Otwarte z inicjatywy jego uczniów, współpracowników i przyjaciół zorganizowało wystawę ku czci artysty, pragnąc przypomnieć jego twórczość. Wystawa sztuki pt. od Conditio Humana do… odbędzie się w dwóch przestrzeniach ekspozycyjnych: w Galerii Sztuki Wozownia  i w Galerii Fundacji Tumult . Wystawie będzie towarzyszył otwarty sympozjon.

Moderatorem sympozjonu będzie Stanisław Kośmiński. Pojawią się na nim wykłady:

  • Z niewielkiego oddalenia – wspomnienia o Adolfie Ryszce – o przyjaźni i fenomenie jego sztuki – prof. Maciej Szańkowski (dawny wykładowca UAP dawnej ASP w Poznaniu i WSzP UMK w Toruniu)
  • Moschoforos z gutaperki. Adolf Ryszka w rzeźbie o współczesności, o duszy i o ciele – dr Dorota Grubba-Thiede (Polski Instytut Studiów Nad Sztuką Świata, oddział w Gdańsku):
  • Dorota Perszko (historyk sztuki, Fundacja Profile w Warszawie) – Pamięć o geście Ryszki. O zapośredniczeniu podmiotu twórczego w warstwie formalnej rzeźb prof. Adolfa Ryszki
  • Anita Oborska-Oracz (pracownik naukowo-dydaktyczny WSzP UMK w Toruniu)

W wystawie będą prezentowane dzieła prof. Adolfa Ryszki, pochodzące z prywatnego archiwum żony Profesora, Pani Jasnej Strzałkowskiej-Ryszki, z depozytu Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, a także ze zbiorów Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Oprócz rzeźb Adolfa Ryszki przedstawiona zostanie prezentacja multimedialna wybranych elementów dorobku artystycznego Profesora. Swoje prace zaprezentują również członkowie Stowarzyszenia Artystycznego Otwarte oraz zaproszeni artyści.

W latach 1983–1995 Adolf Ryszka był profesorem na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wtedy już należał do najwybitniejszych rzeźbiarzy w powojennej Polsce. Znany był ze swoich kameralnych i medalierskich, ale także wielkoformatowych prac w kamieniu. Twórczość Adolfa Ryszki  była prezentowana na licznych imprezach artystycznych w Polsce i za granicą. W kręgu zainteresowań Adolfa Ryszki jako artysty był człowiek w całokształcie jego właściwości, szczególnie w odniesieniu do cielesności, człowiek uwikłany, doświadczający, zgłębiający własną naturę. Temat bliski rzeźbie przede wszystkim poprzez fizyczny wymiar ciała.

Adolf Ryszka, „Pablo Casals 7”, (źródło: materiały prasowe organizatora)

Adolf Ryszka, „Pablo Casals 7”, (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ten rodzaj podejścia do człowieka znalazł odniesienie w pewnego rodzaju wrażliwości twórczej, reagującej na rozpad świata, dążącej do rozłożenia formy, w niespotykanych dotąd doświadczeniach w dziedzinie materii rzeźbiarskiej. Zjawisko rozbijania, nawarstwiania, spiętrzania materii, będącej w swoistej sprzeczności z wolą trwania i wewnętrznego skupienia formy przesądziło o artystycznym wyrazie jego prac. Jednocześnie z tego napięcia narodziła się wizja człowieka będącego w ciągłej przemianie. Zagadnienie Conditio Humana w twórczości profesora było przejawem specyficznego pola doświadczeń artystycznych, na którym można było unaocznić najważniejsze wybory i dramaty człowieka. Było to tworzenie wartości afirmujących człowieka, bo opartych o jednostkę, jej wewnętrzną prawdę, w której ogniskują się paradoksy związane z ludzką egzystencją.

Wspólna wystawa pt. od Conditio Humana do… ma stworzyć możliwość refleksji nad tematem dla twórczości Adolfa Ryszki fundamentalnym, nad tytułowym conditio humana. Wystawa ma być wynikiem refleksji filozoficzno-antropologicznej artystów, w odniesieniu do różnych modeli koncepcji człowieka, pojawiających się od lat 70. do współczesności w rzeźbie. Formuła wystawy jednak nie jest zamknięta. Organizatorzy mają nadzieję, że prezentowane na niej prace ujawnią obszary artystycznych poszukiwań, do których prowadzi refleksja nad conditio humana dzisiaj.

W wystawie udział wezmą: Katarzyna Adaszewska, Joanna Bebarska, Andrzej Borcz, Piotr Gawron, Krystian Jarnuszkiewicz, Anna Jarnuszkiewicz, Stanisław Kośmiński, Jan Kucz, Iwona Langowska, Alicja Majewska, Grzegorz Maślewski, Krzysztof  Mazur, Sebastian  Mikołajczak, Adam Myjak, Anita Oborska-Oracz, Paweł Otwinowski, Anna Paskal, Aleksander Paskal, Antoni Pastwa, Jarosław Perszko, Jasna Strzałkowska-Ryszka, Maciej Szańkowski, Józef Szczypka, Piotr Tołoczko, Maciej Wierzbicki, Małgorzata Wojnowska-Sobecka.

Wystawa Adolfa Ryszki od Conditio Humana do…
Wystawa w Galerii Sztuki Wozownia: od 15 maja do 28 czerwca 2015 roku, wernisaż 15 maja o godzinie 16.00
Wystawa w Fundacji Galerii Tumult: od 15 maja do 14 czerwca 2015 roku, wernisaż 15 maja o godzinie 17.00
Sympozjon: Fundacja Galerii Tumult, 15 maja 2015 roku, godzina 19.00
Toruń

Dodaj komentarz