Moje noce, moje dni

14 maja o godzinie 18.00 w warszawskim Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza odbędzie się wernisaż wystawy Moje noce, moje dni przypominający o Marii Dąbrowskiej w dniu 50. rocznicy jej śmierci.

Maria Dąbrowska, ok. 1914, fot. Marian Fuks (źródło: materiał prasowy organizatora)

Maria Dąbrowska, ok. 1914, fot. Marian Fuks (źródło: materiał prasowy organizatora)

Wystawa Moje Noce, moje dni powstała dla przypomnienia postaci pisarki Marii Dąbrowskiej w 50. rocznicę jej śmierci. Ideą jest pokazanie jej pisarskiej drogi, najistotniejsze tematy twórczości, poszerzone o elementy biograficzne, na tle trzech epok, w których przyszło jej żyć. Przyszła na świat u schyłku XIX wieku w Polsce porozbiorowej, w guberni kaliskiej Imperium Rosyjskiego, młodość i wiek dojrzały przeżyła w wolnej II Rzeczpospolitej, ostatnie lata życia – w Polsce Ludowej. Dąbrowska w powszechnej świadomości rozpoznawana jest dzisiaj przede wszystkim jako autorka zekranizowanej powieści Noce i dnie oraz Dziennika. Zupełnie zapomniana jako publicystka, nowelistka i działaczka społeczna, silnie związana z ruchem niepodległościowym, zaangażowana w budowę Polski po I wojnie światowej. Nigdy nie związała się z żadnym ruchem czy ugrupowaniem literackim, pozostając na uboczu tych zjawisk zarówno w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i po II wojnie światowej. Uznawana była jednak powszechnie za autorytet moralny, zwłaszcza w latach 50. i 60. XX wieku.

Wystawy została podzielona na 3 główne części odpowiadające 3 okresom życia pisarki wpisanym w historię Polski i związanym z trójką towarzyszy jej życia:  Marianem Dąbrowskim, Stanisławem Stempowski i Anną Kowalską. Lepszemu zrozumieniu problematyki posłuży przedstawienie środowisk, w których obracała się pisarka i osób z jej najbliższego otoczenia. Narracja została oparta na wypowiedziach pisarki zaczerpniętych z Dziennika, publicystyki i korespondencji. Na wystawie zobaczyć można bogate materiały z archiwum Dąbrowskiej – oryginalne dokumenty, rękopisy Dzienników, tekstów publicystycznych, prozatorskich, korespondencji i fotografie. Uzupełnieniem są prezentacje multimedialne i projekcje filmów dokumentalnych, w tym obrazów przedwojennej Warszawy,  kronik filmowych, nagrania z Archiwum Polskiego Radia, oraz fragmenty filmu Noce i dnie w reżyserii Jerzego Antczaka z 1975 roku. Dodatkowo w całej przestrzeni ekspozycji zostaną zaprezentowane pochodzące ze zbiorów Muzeum prace malarskie Dąbrowskiej.

Wystawa Moje noce, moje dni
Wernisaż: 14 maja 2015 roku, o godz. 18.00
Czas trwania: Od 14 maja do 31 grudnia 2015 roku
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza
Warszawa

Dodaj komentarz