Najlepiej odrestaurowane zabytki w Polsce

Dawny szpital Świętej Trójcy w Broniszowie, zabytkowe domy na murze miejskim przy ul. Sowińskiego w Dobrym Mieście, zespół kopalni Julia w Wałbrzychu, Willa Oksza w Zakopanem i dawne magazyny zakładów włókienniczych K. W. Scheiblera, obecnie siedziba Art_Inkubatora w Łodzi laureatami tegorocznego konkursu Zabytek Zadbany.

Zespół kopalni Julia w Wałbrzychu, obecnie Park Wielokulturowy Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki (źródło: www.nid.pl)

Zespół kopalni Julia w Wałbrzychu, obecnie Park Wielokulturowy Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki (źródło: www.nid.pl)

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków Zabytek Zadbany 2015 odbyło się 21 kwietnia podczas uroczystej gali obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Białymstoku. Organizatorem wydarzenia był Narodowy Instytut Dziedzictwa wraz z Miastem Białystok. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środowiska konserwatorskie, specjaliści od ochrony zabytków, przedstawiciele środowisk naukowych i opiniotwórczych, osoby zasłużone kulturze i ochronie zabytków.

W kategorii Utrwalenie wartości zabytkowej pojedynczego obiektu laureatem został dawny szpital Świętej Trójcy w Broniszowie (woj. lubuskie). Jury konkursu doceniło kompleksowe prace konserwatorsko-budowlane przeprowadzone z maksymalnym poszanowaniem i wykorzystaniem wszystkich zachowanych elementów oryginalnej substancji zabytkowej.

Laureatem w kategorii Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu zostały zabytkowe domy na murze miejskim przy ul. Sowińskiego w Dobrym Mieście (woj. warmińsko-mazurskie). Jury przyznało nagrodę za kompleksową rewitalizację zdegradowanej przestrzeni miasta z zachowaniem integralności i autentyzmu zespołu domów na murach obronnych.

W kategorii Adaptacja obiektów zabytkowych nagrodę otrzymał zespół kopalni Julia w Wałbrzychu, obecnie Park Wielokulturowy Stara Kopalnia – Centrum Nauki i Sztuki (woj. dolnośląskie). Nagroda została przyznana za przeprowadzone na szeroką skalę kompleksowe działania konserwatorsko-adaptacyjne w zdegradowanej kopalni, wykonane z pełnym poszanowaniem jej autentyzmu i zachowaniem walorów krajobrazu poprzemysłowego.

Tegoroczna nagroda w kategorii specjalnej Architektura i konstrukcje drewniane została przyznana Willi Okszy w Zakopanem (woj. małopolskie). Jury doceniło wzorcowo zrealizowane kompleksowe prace konserwatorskie autentycznej substancji zabytkowej Willi.

W kolejnej kategorii specjalnej Architektura przemysłowa i dziedzictwo techniki laureatem zostały dawne magazyny zakładów włókienniczych K. W. Scheiblera, obecnie siedzibia Art_Inkubatora w Łodzi (woj. łódzkie). Jury przyznało nagrodę za staranną konserwację zachowanej substancji zabytkowej i harmonijne połączenie z elementami współczesnymi.

Wyniki konkursu Zabytek Zadbany 2015
Organizator: Narodowy Instytut Dziedzictwa
21 kwietnia 2015 roku

Dodaj komentarz