Stan życia. Polska rzeczywistość na wystawie w Chinach

11 maja w National Art Museum of China w Pekinie rozpocznie się wystawa Stan życia. Polska sztuka współczesna w kontekście globalnym.

Włodzimierz Pawlak, Nostalgia, 1986 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Włodzimierz Pawlak, Nostalgia, 1986 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Muzeum Sztuki w Łodzi i National Art Museum of China dzieli 7070 km odległości, odmienna historia, tradycja i teraźniejszość. Czy sztuka może skrócić ten dystans? Wystawa Stan życia. Polska sztuka współczesna w kontekście globalnym jest próbą przekazania polskich przeżyć odbiorcom z innej kultury, a zarazem pierwszą tak obszerna prezentacją polskiej sztuki współczesnej nie tylko w Chinach, ale także w tej części Azji.

Punktem wyjścia dla kuratora wystawy Jarosława Lubiaka jest założenie, że doświadczenie zaistniałe w ramach wspólnoty życia na określonym obszarze i w określonej kulturze może być przekazane za pomocą języka sztuki i dzięki temu stać się dostępne dla tych, którzy w nim nie uczestniczyli.

Ujmując to inaczej: wystawa ma ukazywać złożoną rzeczywistość życia we współczesnej Polsce, mierzącej się z wyzwaniami coraz silniej zglobalizowanego świata.

Wystawa przygotowywana przez Muzeum Sztuki w Łodzi i Culture.pl we współpracy z Ambasadą RP w Pekinie i National Art Museum of China zaprezentuje ponad 60 prac artystów odnoszących się do aktualnej sytuacji w Polsce, których twórczość jednocześnie można uznać za przykład w pełni rozwiniętej sztuki globalnej. Sztuki, która wypracowuje wspólną dla wielu kultur płaszczyznę komunikacji.

Ewa Juszkiewicz, Kardynał, 2012 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Ewa Juszkiewicz, Kardynał, 2012 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Prace współczesnych artystów należących do pokoleń, które mogą uczestniczyć w globalnej kulturze będą stanowić zdecydowaną większość ekspozycji. Obok nich pojawią się wybrane dzieła z polskiej historii sztuki nowoczesnej, m.in. prace Władysława Strzemińskiego, Katarzyny Kobro, Andrzeja Wróblewskiego, Ewy Partum, Tadeusza Kantora czy Aliny Szapocznikow. One także zostaną pokazane nie przez pryzmat historii, lecz ich aktualnego znaczenia.

Wystawa prowokuje pytanie o współczesny charakter polskości i możliwość dzielenia się jej dorobkiem. Wymiana nie będzie miała jednostronnego charakteru. Współpraca z National Art Museum of China przewiduje organizację wystawy współczesnej sztuki chińskiej w Łodzi w przyszłym roku.

Artyści: Paweł Althamer, Ewa Axelrad, Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Michał Budny, Rafał Bujnowski, Olaf Brzeski, Marek Chlanda, Tomasz Ciecierski, Edward Dwurnik, Nicolas Grospierre, Aneta Grzeszykowska, Piotr Janas, Łukasz Jastrubczak, Adam Jastrzębski, Ewa Juszkiewicz, Agnieszka Kalinowska, Tadeusz Kantor, Leszek Knaflewski, Katarzyna Kobro, Tomasz Kozak, Katarzyna Kozyra, Zofia Kulik, Kamil Kuskowski, Norman Leto, Zbigniew Libera, Robert Maciejuk, Jan Manski, Angelika Markul, Anna Molska, Magdalena Moskwa, Jerzy Nowosielski, Roman Opałka, Ewa Partum, Włodzimierz Pawlak, Zbigniew Rogalski, Tadeusz Rolke, Zofia Rydet, Wilhelm Sasnal, Jan Simon, Aleksandra Ska, Łukasz Skąpski, Jan Smaga, Mikołaj Smoczyński, Magdalena Starska, Władysław Strzemiński, Alina Szapocznikow, Radek Szlaga, Leon Tarasewicz, Andrzej Wasilewski, Julita Wójcik, Andrzej Wróblewski, Monika Zawadzki, Jakub Julian Ziółkowski, Zorka Projekt

Wystawa Stan życia. Polska sztuka współczesna w kontekście globalnym
Wystawa przygotowywana przez: Muzeum Sztuki w Łodzi i Culture.pl we współpracy z Ambasadą RP w Pekinie i National Art Museum of China
Kurator: Jarosław Lubiak
Koordynatorki: Sonia Nieśpiałowska-Owczarek, Monika Wesołowska
Od 11 maja do 24 czerwca 2015 roku
National Art Museum of China
Pekin

 

Dodaj komentarz