Kobiety nowoczesne w Galerii Piekary w Poznaniu

8 maja w Galerii Piekary w Poznaniu odbędzie eis otwarcie ekspozycji prac polskich współczesnych artystek. Wystawa Kobiety nowoczesne ma na celu zaprezentowanie różnorodnych postaw artystycznych kobiet, których twórczość miała istotny wpływ na rozwój polskiej sztuki nowoczesnej: Urszuli Broll, Janiny Kraupe-Świderskiej, Marii Ewy Łunkiewicz-Rogoyskiej, Ariki Madeyskiej, Jadwigi Maziarskiej, Teresy Pągowskiej, Erny Rosenstein, Teresy Rudowicz, Marii Stangret i Teresy Tyszkiewicz.

Teresa Tyszkiewicz (źródło: materiały prasowe organizatora)

Teresa Tyszkiewicz (źródło: materiały prasowe organizatora)

Związane z najważniejszymi ośrodkami artystycznymi w Polsce, jednocześnie stały się przeciwniczkami istniejących ówcześnie porządków i zjawisk na polu sztuki. Dzieląc doświadczenia swojego pokolenia, każda z kobiet współtworzyła oddolne ruchy artystyczne, wpisując się tym samym w karty historii powojennej awangardy. Śmiałość wyborów twórczych, ale i odwaga wystąpień oraz krytyki, pozwoliła zachować im niezależność artystyczną.

Wystawa zbiorowa artystek, wciąż na nowo odkrywanych, nieodwołalnie prowadzi do refleksji nad należnym im miejscem w historii sztuki.

Kobiety nowoczesne
Artystki: Urszula Broll, Janina Kraupe-Świderska, Maria Ewa Łunkiewicz-Rogoyska, Arika Madeyska, Jadwiga Maziarska, Teresa Pągowska, Erna Rosenstein, Teresa Rudowicz, Maria Stangret i Teresa Tyszkiewicz
Wernisaż 8 maja 2015 roku, godz. 19.00
Wystawa czynna od 8 maja do 12 czerwca 2015 roku
Galeria Piekary w Poznaniu

Dodaj komentarz