Justyna Smoleń – Lack

9 maja w BWA Galeria Sanocka w Sanoku odbędzie się wernisaż wystawy Justyny Smoleń pt. Lack. To prezentacja kilkunastu najnowszych płócien z zainicjowanego w 2014 roku cyklu Black.

Justyna Smoleń, „Black 2”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Justyna Smoleń, „Black 2”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

W świadomie i konsekwentnie kształtowanym zbiorze każdy z obrazów zachowuje swoją odrębność. Antynomia wynika z wielości podejmowanych tematów. Pozornie abstrakcyjne prace ukazują bowiem przestrzenie zaobserwowane, naturalne struktury, fragmenty pejzażu. Przedmiotem poszukiwań krakowskiej artystki nie jest eksplorowanie jednego tematu malarskiego, lecz samej tkanki, ewolucje w zakresie warsztatu, sposobu komponowania.

Tytuł sanockiej wystawy Lack odwołuje się do intencjonalnej rezygnacji z bogactwa palety, skupieniu na czerni jako holistycznym nośniku znaczeń. Czerń, nieobecna wśród kolorów światła rozszczepionego w pryzmacie, absorbuje docierające do niej promienie. Barwa, jako percepcyjna jakość koloru, związana jest z teksturą.

Artystka wykorzystuje termiczne oddziaływanie czerni, która może się nam wydawać ciepła bądź zimna, bliska lub daleka, umożliwiając tym samym właściwe rozczytanie form. Wprowadza dynamizm, kształtuje materię malarską o niejednolitej fakturze – szorstkiej, gładkiej, gęstej, spoistej, błyszczącej lub matowej. Tytułowy niedosyt odnosi się również do otwartości kompozycyjnej. Mamy świadomość obcowania z wyizolowanym kadrem. Odnosimy wrażenie kontynuacji zjawiska poza obrazem, przy czym zaistniała niekompletność uzupełniona może zostać jedynie w naszej wyobraźni.

Justyna Smoleń, „Bez tytułu”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Justyna Smoleń, „Bez tytułu”, 2015 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Czarna plama dla Justyny Smoleń stanowi ucieczkę od niewolniczego naśladowania świata. Rekompensuje ona czerń postrzeganą jako „niekolor”, wydobywając z niej istotę barw żywych, bogactwo tonów. Pod tym względem wystawa Lack będzie również ciekawym eksperymentem ekspozycyjnym, nowym doświadczeniem percepcyjnym. Czarne obrazy zawisną na jednolicie czarnych ścianach sanockiego BWA. Nastąpi zatarcie granic między powierzchnią płótna a tłem, a światło rzeźbiąc w materii malarstwa ujawni nam jego treść.

Justyna Smoleń – urodziła się w 1988 roku w Nowym Sączu, jest absolwentką Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (2013 – dyplom w pracowni prof. Leszka Misiaka). Tegoroczna stypendystka Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Doktorantka Wydziału Sztuki UP w Krakowie. Brała udział w szeregu wystaw zbiorowych. Lack jest szóstą wystawą indywidualną artystki.

Wystawa Justyny Smoleń Lack
Od 9 maja do 5 czerwca 2015 roku
Wernisaż: 9 maja 2015 roku, godzina 18.00
BWA Galeria Sanocka
Sanok

Dodaj komentarz