Absolwent po Akademii Sztuk Pięknych

8 maja w Instytucie Sztuki Wyspa w Gdańsku odbędzie się wernisaż prac absolwentów Akademii Sztuk Pięknych. Wystawa Absolwent. Po Akademii – płynne tożsamości jest drugą próbą zestawienia aktywności i postaw artystycznych absolwentów Gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pierwsza edycja miała miejsce w 2005 roku z okazji 60-lecia uczelni. Prezentacja obejmuje w większości przypadków artystów nie związanych z uczelnią po uzyskaniu dyplomu a tworzących bogate zróżnicowane środowisko od Modelarni, Instytutu Sztuki Wyspa poprzez CSW Łaźnię, Gdańską Galerię Miejską do Instytutu Kultury Miejskiej i Kolonii Artystów.

Monika Filipek „Obszar zabaw”, 2014 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Monika Filipek „Obszar zabaw”, 2014 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Absolwent jest okazją zestawienia wielu artystycznych potencjałów nie wolnych od ideowych tarć, konfliktów i sporów zarazem skutecznych w działaniu indywidualnym jak i grupowym, otwartych na współczesne media i technologie, alternatywne strategie artystyczne i nietypowe metody wystawiennicze. Widzimy tu potencjał zdolny do kreowania zarówno indywidualnych karier jak i głośnych i usankcjonowanych miejsc sztuki, w zasadniczy sposób kształtujących gdańska scenę artystyczną w ostatnim dziesięcioleciu. Wystawa ma formę otwartą i niczego definitywnie nie wartościuje, ( nie jest to także wybór najlepszych dyplomów ) a obecna edycja jest siłą rzeczy niepełna i bardziej ma zainicjować dyskusję niż dokonać jakiegoś ostatecznego podsumowania. Nie buduje też antynomii i nie proponuje kategorii oraz kolejnych podziałów. Perspektywa dekady pozwala organizatorom, widzom i obserwatorom oddzielić utrwalone stereotypy, niewiedzę i uprzedzenia od krytycznego spojrzenia. Odczuwamy brak w ostatnich latach żywej publicznej debaty i analitycznych naukowych opracowań dotyczących gdańskiego środowiska artystycznego a skuteczne indywidualne sukcesy artystów tej kwestii nie rozstrzygają. Zarówno korzenie działań intermedialnych, aktywności w przestrzeni publicznej, czy sztuki krytycznej powinny zostać wnikliwie zbadane i opisane aby znalazły właściwe miejsce w najnowszej historii polskiej sztuki.

Artyści: Daniel Cybulski, Monika Filipek, Sylwia Galon, Martyna Jastrzębska, Ewa Juszkiewicz, Julia Kul, Julia Kurek, Michał Łagowski, Piotr Makowski, Honorata Martin, Magdalena Mellin, Agata Nowosielska, Krzysztof Nowicki, Justyna Orłowska, Jakub Pieleszek, Mateusz Pęk, Katarzyna Podpora, Maciej Salamon, Przemysław Trześniak, Mariusz Waras, Marcin Zawicki

Absolwent. Po Akademii – płynne tożsamości
Kurator: Grzegorz Klaman
Asystenci kuratora: Adam Mandziejewski, Agnieszka Matuszczak
Wernisaż: 8 maja 2015 roku, godz. 18.00
Wystawa czynna od 8 maja do 30 czerwca 2015 roku
Instytut Sztuki Wyspa w Gdańsku

Dodaj komentarz