Prawie ludzie w Łaźni 2 w Gdańsku

8 maja Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 w Gdańsku zaprasza na otwarcie wystawy Nearly Human. Po wernisażu odbędzie się spotkanie z kuratorką wystawy oraz zaproszonymi gośćmi. Wystawa jest częścią projektu Festiwal Dźwiękowiska oraz warsztaty i wystawy Man|Machine w ramach Art+Science Meeting 2015.

Tim Lewis (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tim Lewis (źródło: materiały prasowe organizatora)

Tematem wystawy jest ludzka wyobraźnia i jej pragnienie stworzenia równoległego świata maszyn, kukiełek, lalek, automatów i robotów, które są prawie takie jak my, ale nie do końca. Te wyimaginowane byty i maszyny mają dziś swoje własne miejsce w sztuce, literaturze, filmie i wielu innych dziedzinach naszego życia. Wystawa prezentuje prace ok. 70 artystów w podziale na trzy części. Część pierwsza, w której znalazła się większość eksponatów, obejmuje grafiki przedstawiające historię idei tworzenia obiektów na wzór człowieka. Przybliżą nam one, dlaczego chcemy tworzyć rzeczy, które wyglądają albo funkcjonują tak jak my. Druga część obejmuje oryginalne prace pokazywane w formie projekcji wideo na ekranach. Prezentowani tu artyści to: Pierre Bastien, Daisuke Furuike, Theo Jansen i Chico MacMurtrie. Trzecia część obejmuje sześć prac kinetycznych. Ich autorami są Richard Kriesche, Tim Lewis, Tony Oursler, Studio Azzurro, Jim Whiting i Christiaan Zwanikken.

Wystawa będzie ukazywać kulturowe zjawisko robotów z perspektywy historycznej. Ich fascynująca historia zaczyna się na długo przed dramatem Karela Capka pt. R.U.R. z 1920 roku, w którym po raz pierwszy użyte zostaje słowo robot (od czeskiego „robota” – ciężka praca). Od niepamiętnych czasów ludzie starali się tworzyć figury i mechanizmy przypominające człowieka. Kuratorka wystawy, Jasia Reichardt, chce zwrócić uwagę na te początkowe przejawy tworzenia sztucznych ludzi, a także na ich ewolucję na przestrzeni wieków. Dziś słowo „robot” oznacza każdy obiekt lub urządzenie wykonujące automatycznie określone zadania. Nie musi już mieć cech antropomorficznych, choć w wielu przypadkach nadal tak się dzieje. Choć sztuczna inteligencja wciąż pozostaje domeną fantastyki naukowej, to maszyny pod wieloma względami prześcigają człowieka.

Wystawa będzie próbą ukazania sztucznego życia – w postaci ludzkich i zwierzęcych – lalek, automatów, maszyn i robotów, które powstawały od zarania dziejów, a dziś konkurują z nami na wielu polach, często nas przewyższając, choć, z naszego punktu widzenia służą jedynie do zaspokajania ludzkich potrzeb i pragnień. Jeszcze nie domagają się praw obywatelskich, ale nie jest wykluczone, że z czasem tak się stanie. Zdaniem Irvinga Gooda, gdy stworzymy maszynę inteligentniejszą od nas samych, stanie się ona naszym ostatnim wynalazkiem. Od 19 września do 31 października wystawa będzie prezentowana w Porsgrunn w Norwegii w Kunsthall Grenland.

Mieczysław Berman „Obrady gabinetu”, 1944 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Mieczysław Berman „Obrady gabinetu”, 1944 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Art+Science Meeting to unikalne przedsięwzięcie na gruncie kultury polskiej, który praktycznie nie posiada odpowiedników na arenie europejskiej. Projekt wykracza poza obszar tradycyjnie pojmowanej sztuki. Promuje ideę interdyscyplinarności i komplementarności sztuki i nauki. Rozwijana od kilku lat ścisła współpraca i wymiana informacji pomiędzy CSW Łaźnia, a instytucjami naukowymi i edukacyjnymi w Polsce oraz za granicą (Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Akademia Muzyczna w Gdańsku, Centrum Nauki Kopernik, Uniwersytety w Plymouth oraz w Bremie etc.) owocuje tym, że nasz wieloletni projekt postrzegany jest jako żywa platforma współpracy pomiędzy specjalistami różnych dyscyplin naukowych i inżynieryjnych a artystami i odbiorcami.

Jasia Reichardt – jest autorką książek o sztuce i organizatorką wystaw. Interesuje się sztuką, która obejmuje także inne dziedziny, jak np. nauka czy literatura. Od wielu lat bada związki między sztuką a technologią. Jedna z jej książek opowiada o historii robotów, a jej najbardziej znana wystawa – poświęcona komputerom i sztuce Cybernetic Serendipity – została wystawiona w londyńskim Instytucie Sztuki Współczesnej (ICA) w 1968 r.

Wystawa Nearly Human, w ramach projektu Art+Science Meeting
Kuratorka: Jasia Reichardt
Koordynacja: Anna Szynwelska, Tymoteusz Skiba
Wernisaż 8 maja 2015 roku, godz. 18.00
Wystawa czynna od 8 maja do 5 lipca 2015 roku
Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 2 w Gdańsku

Dodaj komentarz