• 2015-05-02

Design a sztuka

16 maja w Oddziale Sztuki Nowoczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku odbędzie się wernisaż wystawy Sztuka a design. Dzieła prezentowane na wystawie mają unaocznić płaszczyzny wspólne oraz trudności klasyfikacji designu i sztuki.

Agnieszka Kurkowska, „Dom jako znak tożsamości” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Agnieszka Kurkowska, „Dom jako znak tożsamości” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Władysław Strzemiński w swojej antyunistycznej koncepcji doszedł do punktu, w którym dokonywało się utożsamienie pragmatycznie traktowanego produktu przemysłowego z jego artystyczną formą. Projekty, powstające współcześnie w pracowniach designerów, wpisują się w tę ideę „estetyki utylitarnej”, ba, nierzadko też kosztem swojej użyteczności pretendują do bycia dziełami sztuki. Ich twórcy unicestwiają wówczas granice między „sztuką czystą” czy „sztuką wysoką” a własnym produktem, mając jednak świadomość, że w odczuciu odbiorcy projekty te nigdy nie staną się dziełami sztuki, zdolnymi zapełniać sale muzeów czy galerii artystycznych.

Problem tkwi w cezurze, w tej niemożliwej do fizycznego wytyczenia granicy między des beaux arts a projektami designerów, tworzących swoje prace nie tylko w zgodzie z wymogami technologii, tworzywa i oczekiwań praktycznie nastawionego odbiorcy, ale też według zasad działania artystycznego.

Tej cezurze, jej definicji i aksjologicznym motywacjom ma być poświęcona konferencja „Design a sztuka”. Towarzysząca jej wystawa ma prezentować prace nie tyle współczesnych designerów, co designerów-nauczycieli akademickich, którzy w swoich pracowniach wytyczają trendy i kierunki rozwoju wzornictwa oraz odpowiadają za upodobania estetyczne swoich wychowanków.

Tak konferencja, jak i wystawa mają być pretekstem do szukania momentu, kiedy sztuka przechodzi w produkt, a produkt staje się sztuką, oraz do dyskusji na temat, czy między obydwiema dziedzinami istnieje czytelne porozumienie czy konflikt, dialog czy spór. Prezentowane obiekty mają, zgodnie z koncepcją wystawy, unaocznić płaszczyzny wspólne oraz trudności klasyfikacji designu i sztuki.

Projekt został przygotowany i zrealizowany przez Muzeum Narodowe w Gdańsku i Instytut Wzornictwa Przemysłowego Politechniki Koszalińskiej.

Wystawa Design a sztuka
Od 17 maja do 30 sierpnia 2015 roku
Wernisaż: 16 maja 2015 roku, godzina 18.00
Muzeum Narodowe w Gdańsku
Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)
Gdańsk

Dodaj komentarz