Włocławska Galeria Plakatu Teatralnego

Do końca maja w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku można oglądać Galerię Plakatu Teatralnego.

Plakat Galerii Plakatu Polskiego (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plakat Galerii Plakatu Polskiego (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plakat towarzyszy polskiemu teatrowi ponad sto lat. Nie tylko informuje o premierach, spektaklach i innych wydarzeniach z jego codzienności, ale przede wszystkim komentuje i interpretuje jego intencje i dokonania. Znany jest z urzekającej formy, malarskiego gestu, ekspresji. Łączy różnorodne style i tendencje sztuki. Wyróżnia się wyjątkowym konceptem, oryginalną metaforą, wyrazistym, przekornym znakiem i symbolem, dowcipem. Nieustannie ulega przeobrażeniom, wchłania w swoją przestrzeń kolejne pokolenia uzdolnionych artystów. Zajmująco opowiada o pięknie i mądrości teatru. Zdobył światowy rozgłos i uznanie.

Od 12 stycznia w Teatrze Impresaryjnym we Włocławku działa Galeria Plakatu Teatralnego. Po wystawach: Polski plakat teatralny – odsłona pierwsza i Polski plakat teatralny – odsłona druga, na których zaprezentowano prace z ostatnich pięćdziesięciu lat, trwa pokaz plakatów do przedstawień sztuk Witolda Gombrowicza (19041969), Tadeusza Różewicza (19212014) i Sławomira Mrożka (19302013). Kilkadziesiąt prac dwudziestu grafików – różnych pokoleń, posługujących się rozmaitymi środkami plastycznymi  komentuje klimaty i dylematy opisanego przez pisarzy świata. Zachęcają do spotkania z dorobkiem literackim twórców, którzy zdefiniowali współczesny teatr polski. Zapraszają do uczestnictwa w niezwykłym misterium, jakim jest spektakl teatralny. Urzekają formą, kompozycją, wywołują ciekawość. Metaforyczne, symboliczne, często zabawne, ale i ironiczne dociekliwie interpretują wizje twórców przedstawień, odwołują się do naszej wrażliwości i wyobraźni, przeżyć i doznań. Skłaniają do przemyśleń i refleksji. Szczególne zaciekawienie budzą te prace, które ujawniają emocje i reakcje z jakimi artysta projektujący plakat odnosi się do dzieła dramatopisarza i twórców przedstawienia, jak szuka z nimi porozumienia, przekłada na obraz ich myśli i wyobrażenia.

Realizacje Ślubu, Operetki, Trans-Atlantyku, Pornografii, Historii Gombrowicza, Na czworakach, Do piachu, Białego małżeństwa, Wyszedł z domu, Kartoteki rozrzuconej Różewicza, Tanga, Emigrantów, Szczęśliwego wydarzenia, Rzeźni, Garbusa, Ambasadora, Miłości na Krymie, Portretu Mrożka komentują wyjątkowo fascynujące plakaty. Podobnie jak ich teatralne pierwowzory budują obraz rzeczywistości pełnej niepokoju, niedoskonałości i sprzeczności, wizję rozpadu cywilizacji i umierania sztuki, mówią o kondycji człowieka, o polskim losie, o tym jacy jesteśmy, co nas ukształtowało.

We włoclawskim teatrze możemy zobaczyć plakaty Joanny Górskiej, Karoliny Michałowskiej, Jana Jaromira Aleksiuna, Tomasza Bogusławskiego, Jerzego Czerniawskiego, Edwarda Dwurnika, Stasysa Eidrigeviciusa, Chrystiana Gomolca, Mieczysława Górowskiego, Ryszarda Kajzera, Andrzeja Klimowskiego, Leonarda Konopelskiego, Jerzego Krechowicza, Jana Lenicę, Andrzeja Pągowskiego, Andrzeja Piwońskiego, Jerzego Skakuna, Marcina Stajewskiego, Franciszka Starowieyskiego i Wojciecha Wołyńskiego.

Włocławska Galeria Plakatu Teatralnego
Wystawa czynna od 1 kwietnia do 31 maja 2015 roku
Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku

Dodaj komentarz