Konferencja naukowa w ramach Festiwalu Architektury i Wzornictwa Tormiar

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową Rzeczy wspólne. Polskie spółdzielnie artystyczne i rzemieślnicze XX wieku, która odbędzie się w dniach od 15 do 16 czerwca.

Plakat Festiwalu Tormiar (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plakat Festiwalu Tormiar (źródło: materiały prasowe organizatora)

Konferencja Rzeczy wspólne. Polskie spółdzielnie artystyczne i rzemieślnicze XX wieku organizowana jest przez Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu w ramach 2. edycji Festiwalu Architektury i Wzornictwa Tormiar, która będzie miała miejsce w Toruniu w dniach od 12 czerwca do 18 października. Tematem przewodnim tegorocznej odsłony festiwalu jest idea spółdzielczości, odniesiona do twórczości artystycznej i wytwórczości rzemieślniczej w XX wieku w Polsce. Organizując w ramach festiwalu konferencję naukową, stawiamy sobie za cel zebranie informacji i możliwie najszerszą popularyzację wiedzy na temat samoorganizacji i kolektywnej pracy projektantów, plastyków i wykonawców zrzeszonych w różnego typu spółdzielniach. Chcemy, by druga edycja Tormiar-u poprzez wystawy, spotkania, wykłady i konferencję naukową stała się platformą dyskusji i wymiany wiadomości na temat spółdzielczości w kontekście polskiego rzemiosła artystycznego.

Trwające od pewnego czasu wzmożone zainteresowanie zagadnieniami związanymi z polskim wzornictwem przemysłowym oraz swoista moda na dizajn zaowocowały wieloma projektami, wystawami i publikacjami dedykowanymi tej tematyce. Wytworzył się też pewnego rodzaju kanon polskiego dizajnu, panteon najważniejszych nazwisk, projektów, realizacji – dający jednak niepełny obraz XX-wiecznego wzornictwa. Niestety mimo kolejnych badań i nowych odkryć wciąż powtarzany jest ten sam utarty już zestaw, pozostawiając w anonimowości projektową twórczość dziesiątek artystów oraz wytwórczość setek rzemieślników w wielu zakładach, warsztatach, spółdzielniach.

Brakuje szczegółowych badań na temat działalności poszczególnych spółdzielni, prezentujących je zarówno pod kątem historycznym, jak i przyglądających się produkowanym przez nie wyrobom od strony stylistycznej i artystycznej. W wielu przypadkach nie jest znana współpraca artystów plastyków z małymi, lokalnymi zakładami lub nierozpoznany pozostaje jej zakres. Niezidentyfikowani są projektanci i autorzy licznych form i wzorów dekoracji przedmiotów, choć te do dziś pozostają w naszym otoczeniu, a często przez lata kształtowały polską rzeczywistość. Zupełnie bezimiennymi pozostają zaś ich warsztatowi wykonawcy.

Chcielibyśmy, by konferencyjna debata przebiegała wokół takich problemów badawczych jak: kontekst społeczno–polityczny i historyczny powstawania spółdzielni i ich organizacja; samoorganizacja artystów i rzemieślników; powołanie Centrali Przemysłu Ludowego i Artystycznego; działalność Cepelii; wcielanie i funkcjonowanie zakładów w systemie centralnego zarządzania; sylwetki projektantów; współpraca artystów z zakładami produkcyjnymi; projekty i procesy ich wcielania do realizacji; przeglądy wyrobów poszczególnych wytwórni; problemy stylowe; problemy warsztatu, materiału i techniki; współczesna konserwacja obiektów; obecność wyrobów spółdzielczych na rynku antykwarycznym.

Konferencja podsumowana zostanie poprzez publikację wydaną nakładem Wydawnictwa Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu.

Konferencja naukowa  Rzeczy wspólne. Polskie spółdzielnie artystyczne i rzemieślnicze XX wieku
Koordynatorka konferencji: Małgorzata Kopczyńska
Współpraca: Renata Sargalska
Od 15 do 16 czerwca 2015 roku
Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

Dodaj komentarz