Sketching w Galerii pod Napięciem

5 maja o godzinie 15.15 w łódzkiej Galerii pod Napięciem odbędzie się wernisaż wystawy Sketching. Wystawa składa się z prac studentów Pracowni Rysunku Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz ASP w Łodzi.

Wystawa „Sketching” – plakat (źródło: materiał prasowy organizatora)

Wystawa „Sketching” – plakat (źródło: materiał prasowy organizatora)

Zebrane na wystawie prace studentów Pracowni Rysunku Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz ASP w Łodzi pochodzą z kilku ostatnich lat i prezentują tą część oferty pracowni, która najbardziej związana jest z linią programową kierunku wzornictwa. W znacznej mierze obejmuje ona rysunek koncepcyjny i prezentacyjny.

Prace cechuje różnorodność środków wyrazu, która wynika z szerokiego zakresu problematyki realizowanych ćwiczeń i stosowanych mediów. Pracownia kształci przede wszystkim w oparciu o uniwersalne techniki rysunkowe jak ołówek, pisak czy kolorowy mazak, ale wzbogaciła też program o zadania realizowane przy pomocy technik cyfrowych. Najbardziej efektowną częścią ćwiczeń są wykonywane analogowo i cyfrowo rysunki prezentacyjne produktów. Te wielogodzinne prace wymagają świetnej wiedzy tak rysunkowej jak i doświadczeń na polu malarstwa. Podstawową linię procesu kształcenia Pracowni stanowi jednak wykonywanie szkiców. Zmuszają one do dyscypliny związanej ze stosowaniem zasad rządzących rysunkiem a jednocześnie dają możliwość dynamicznego, szybkiego rysunku o badawczym charakterze. Pomagają zwizualizować proporcje, ciężary optyczne, przestrzeń i bryłę, dając pogląd na ogólny, a te bardziej zaawansowane, także na bardziej szczegółowy wygląd przedmiotu. Podkreśla się przy tym celowość i intencjonalność rysunku.

Ćwiczenia oparte o obserwację przedmiotów z natury mają inną bardzo ważną zaletę w procesie kształcenia. Zachęcają studenta do wnikliwej analizy i odkrywania wielu cech i właściwości rysowanego produktu. Każą myśleć o jego materii, budowie wewnętrznej, funkcjach i kontekście użytkowym. Jest to swoiste poszerzenie postrzegania przedmiotu, który powinien być bardziej doświadczany niż analizowany tylko na podstawie cech zewnętrznych. Jest to istotne choćby z punktu widzenia kolejnych prac przedstawiających hipotetyczny proces transformacji przedmiotów i studiów projektowych inspirowanych formami naturalnymi.

Wystawa Sketching
Wernisaż: 5 maja 2015 roku, o godz. 15.15
Czas trwania: Od 5 do 21 maja 2015 roku
Galeria pod Napięciem
Łódź

Dodaj komentarz