Wykład pt. Zebranie. Kolekcja versus archiwum – Marcin Pastwa

Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych i Galeria Labirynt oraz Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie zapraszają na dwunasty wykład z cyklu Obraz w kolekcji nowoczesnej – modernizm i jego paradygmaty, Marcin Pastwa Zbieranie. Kolekcja versus archiwum.

Plakat wykładów z cyklu „Obraz w kolekcji nowoczesnej –  modernizm i jego paradygmaty” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plakat wykładów z cyklu „Obraz w kolekcji nowoczesnej – modernizm i jego paradygmaty” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Archiwa i kolekcje stanowią terytorium obrazów, są także opowieściami. Z jednej strony odsyłają nas do tego co źródłowe (arche), a z drugiej tworzą system wiedzy penetrujący obszary pamięci i zapomnienia. Przypadkiem szczególnym są archiwa i kolekcje artystów, to będzie punkt wyjścia wykładu, który za cel stawia sobie naszkicowanie teoretycznych problemów związanych z gorączką archiwów i pasją kolekcjonowania. Na tle dyskusji metodologicznych ukazana zostanie rola fotografii jako urzeczywistnienia jednego z mitów nowoczesności – czynienia widzialnym. Będzie to zatem próba określenia specyfiki antropologicznej potrzeby zbierania oraz uchwycenia nowoczesnej, ale także współczesnej ikonografii instytucji zajmujących się gromadzeniem, dokumentacją i zarządzaniem przeszłością czy dystrybucją wiedzy (archiwów, galerii, bibliotek).

Tegoroczna edycja otwartych wykładów z historii sztuki poświęcona jest szeroko rozumianemu kolekcjonowaniu sztuki. Zapraszamy do wspólnego przemyślenia rozmaitych sposobów prezentacji zbiorów sztuki, jak też zagadnień towarzyszących kolekcjonowaniu. Przyjrzymy się między innymi postaci konesera – znawcy sztuki, zadaniom kolekcji, ich rewolucyjnym przemianom w dobie nowoczesności czy dylematom archiwizowania i dokumentowania efemerycznych form sztuki współczesnej.

Wykład pt. Zebranie. Kolekcja versus archiwum – Marcin Pastwa 
28 kwietnia 2015 roku, godz. 17.00
Galeria Labirynt w Lublinie

Dodaj komentarz