Laureaci Nagrody im. Karla Dedeciusa

Fundacja im. Roberta Boscha po raz siódmy wyrόżniła polskich i niemieckich tłumaczy. Nagrodę im. Karla Dedeciusa w roku 2015 otrzymują Katarzyna Leszczyńska i Sven Sellmer.

Katarzyna Leszczyńska (źródło: materiał prasowy organizatora)

Katarzyna Leszczyńska (źródło: materiał prasowy organizatora)

Tegoroczna uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się w piątek, 12 czerwca, w Heskim Archiwum Państwowym (Hessisches Staatsarchiv, Karolinensaal) w Darmstadt. Organizatorem uroczystości są Deutsches Polen-Institut i Fundacja im. Roberta Boscha we współpracy z Fundacją Archiwum Literackie Karla Dedeciusa.

Katarzyna Leszczyńska (ur. w 1969 r.) studiowała germanistykę na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie ukończyła studia w Szkole Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk i doktoryzowała się na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Mieszka w Zurychu, Warszawie i Puszczy Białowieskiej. Od roku 2003 tłumaczy m.in. teksty Herty Müller, Aglaji Veteranyi i Marielli Mehr. Publikuje też eseje o literaturze niemieckojęzycznej m.in. w Pograniczu, Literaturze na Świecie i w Przeglądzie Politycznym oraz organizuje podrόże literackie w ramach prowadzonego przez siebie biura podróży.

Sven Sellmer (źródło: materiał prasowy organizatora)

Sven Sellmer (źródło: materiał prasowy organizatora)

Sven Sellmer (ur. w 1969 r.) studiował filozofię, indologię i filologię klasyczną w Kilonii. Od roku 2000 pracuje jako indolog, początkowo w Kilonii, a od roku 2004 na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie wykłada sanskryt i filozofię indyjską. Od połowy lat 90. tłumaczy z języka polskiego, angielskiego i sanskrytu na niemiecki teksty z dziedziny nauk humanistycznych, eseje i beletrystykę. Z języka polskiego przełożył m.in. dzieła Henryka Elzenberga, Czesława Miłosza, Mariana Pankowskiego i Zyty Rudzkiej.

Nagroda im. Karla Dedeciusa
27 kwietnia 2015 roku
Darmstadt/Stuttgart

Dodaj komentarz