Katarzyna Kotyńska analizuje prozę o Lwowie

W marcu Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie wydało książkę Katarzyny Kotyńskiej Lwów. O odczytywaniu miasta na nowo. Autorka spotka się z czytelnikami 29 kwietnia w krakowskim Cafe Szafe.

Katarzyna Kotyńska, „Lwów. O odczytaniu miasta na nowo” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Katarzyna Kotyńska, „Lwów. O odczytaniu miasta na nowo” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Różnorodny, wielokulturowy Lwów jest bohaterem książki Katarzyny Kotyńskiej. Autorka pokazuje, jak to samo miasto idealizują Ukraińcy, Polacy, Rosjanie oraz Żydzi i jak wykorzystują je do mówienia o swojej tożsamości i historii.

Lwów. O odczytaniu miasta na nowo to pierwsza w Polsce monografia obrazu Lwowa w literaturze różnych narodów. Katarzyna Kotyńska analizuje współczesną prozę, powieści z XX i XXI wieku – tytuły takich twórców jak: Oksana Zabużko, Jurij Andruchowycz, książki dziecięce i młodzieżowe Kornela Makuszyńskiego (Bezgrzeszne lata i Uśmiech Lwowa), Krystyny Chiger, Marii Nurowskiej i Jana Parandowskiego.

Chciałam pokazać, w jaki sposób powstają kuszące swoją prostotą obrazy Lwowa jako idylli oraz co w rzeczywistości za nimi stoi. Interesują mnie różne perspektywy patrzenia na to samo miasto, na tę samą przestrzeń miejską i te same wydarzenia historyczne – mówi Katarzyna Kotyńska. – Próbowałam zrobić to, co robią antropolodzy – zawiesić perspektywę narodową i oddać głos bohaterom.

Autorka pokazuje miasto widziane ich oczyma i to, jak na przestrzeni XX wieku zmieniał się obraz Lwowa w literaturze. Dlatego Lwów jest przede wszystkim opowieścią o Polakach i Ukraińcach.

Autorce zależy na uzmysłowieniu czytelnikom, w jaki sposób pewne obrazy, które są wspólne, mogą być ukazane w zupełnie inny sposób i do czego innego służyć.

Jak pisze Katarzyna Kotyńska: Wszystko wskazuje na to, że na naszych oczach zaczyna konstytuować się nowy lwowski dyskurs. Do głosu dochodzą – zarówno w dyskusjach tożsamościowych, jak i w literaturze – ludzie, dla których wielonarodowa historia i tradycja są źródłem satysfakcji i natchnienia, ale już nie polem bitwy o wyłączność praw do miasta.

Lwów. O odczytywaniu miasta na nowo to piąty tom serii Biblioteka Europy Środka. Dotychczas ukazały się: Kompleks słowacki. Eseje Rudolfa Chmela (2014), Geografia wyobrażona. Koncepcja Europy Środkowej w XX wieku Simony Škrabec (2013), Z powrotem w Europie Środkowej. Eseje i szkice autorstwa Emila Brixa, wydane w 2012 roku, oraz Lekcja Europy Środkowej. Eseje i szkice Csaby Kiss (2009).

Autorka spotka się z czytelnikami w środę, 29 kwietnia, o 18.00 w krakowskim Cafe Szafe. Spotkanie organizuje Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ.

Katarzyna Kotyńska jest doktorem nauk humanistycznych, literaturoznawczynią; pracuje w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, a równocześnie w Katedrze Ukrainistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jej zainteresowania badawcze to: współczesna literatura ukraińska, funkcjonowanie tekstu literackiego w odbiorze czytelniczym, przekład literacki – praktyka i krytyka. Jej poprzednia książka, Eseiści o Lwowie. Pamięć, sąsiedztwo, mity ukazała się w 2006 roku. Tłumaczka dzieł Jurija Andruchowycza i Oksany Zabużko.: w 2013 roku została laureatką nagrody Angelus za przekład Muzeum porzuconych sekretów.

Spotkanie z Katarzyną Kotyńską
29 kwietnia 2015 roku, godz. 18.00
Cafe Szafe w Krakowie

Dodaj komentarz