Kobiety nowoczesne w Galerii Piekary

8 maja w Galerii Piekary w Poznaniu odbędzie się wernisaż wystawy Kobiety nowoczesne.

Wystawa „Kobiety nowoczesne” w Galerii Piekary, Poznań (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa „Kobiety nowoczesne” w Galerii Piekary, Poznań (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Kobiety nowoczesne ma na celu zaprezentowanie różnorodnych postaw artystycznych kobiet, których twórczość miała istotny wpływ na rozwój polskiej sztuki nowoczesnej: Urszuli Broll, Janiny Kraupe-Świderskiej, Marii Ewy Łunkiewicz-Rogoyskiej, Ariki Madeyskiej, Jadwigi Maziarskiej, Teresy Pągowskiej, Erny Rosenstein, Teresy Rudowicz, Marii Stangret i Teresy Tyszkiewicz.

Związane z najważniejszymi ośrodkami artystycznymi w Polsce, jednocześnie stały się przeciwniczkami istniejących ówcześnie porządków, zjawisk i trudności na polu sztuki. Dzieląc doświadczenia swojego pokolenia, każda z kobiet współtworzyła oddolne ruchy artystyczne, wpisując się tym samym w karty historii powojennej awangardy. Śmiałość wyborów twórczych, ale i odwaga wystąpień oraz krytyki, pozwoliła zachować im niezależność artystyczną. Wystawa zbiorcza artystek, wciąż na nowo odkrywanych, nieodwołalnie prowadzi do refleksji nad należnym im miejscem w historii sztuki.

Wystawa Kobiety nowoczesne
Organizatorzy: Galeria Piekary i Fundacja 9/11 Art Space
Od 8 maja do 12 czerwca 2015 roku
Wernisaż: 8 maja 2015 roku, godzina 19.00
Galeria Piekary
Poznań

Dodaj komentarz