Krynicki i Różewicz w serii Decyzje krytyczne

W kwietniu w serii Decyzje krytyczne Wydawnictwa EMG ukazały się dwa omówienia twórczości polskich poetów współczesnych: Ryszarda Krynickiego i Tadeusza Różewicza.

„Pismo chmur. Studia i szkice o twórczości Ryszarda Krynickiego” – okładka (źródło: materiały prasowe)

„Pismo chmur. Studia i szkice o twórczości Ryszarda Krynickiego” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Pismo chmur. Studia i szkice o twórczości Ryszarda Krynickiego, pod redakcją Pawła Próchniaka

Materiały w książce pochodzą z sesji naukowej Ryszard Krynicki: palimpsesty, labirynty, archipelagi, która odbyła się w ramach Jubileuszu Ryszarda Krynickiego RK’70 w dniach od 26 do 28 czerwca 2013 roku.

Ryszard Krynicki jest jednym z najwybitniejszych poetów piszących dziś po polsku. Jego poezja ma liczne grono czytelników. Jest tłumaczona i nagradzana. Jednocześnie jest to pisarz do pewnego tylko stopnia rozpoznany. Napisane przez niego wiersze – czyste, mocne, poruszające – pozostają dla nas tajemnicą. Nadal nie wiemy, w czym ma oparcie ich siła. Jaka cisza odnajduje w nich swoje miejsce? W jakiej przygodzie uczestniczą? Czemu przyświadcza i czym w istocie jest uchwycony w nich niepokój? Co ożywia ich ciemny puls? Dokąd biegną przez ciemność? Skąd czerpią nadzieję? Co nam powierzają? Te pytania warto zadawać wciąż na nowo, warto je pogłębiać i komplikować, bo to właśnie w pochylonym nad wierszem pytaniu i w uważnym nasłuchiwaniu odpowiedzi najpełniej odbrzmiewa tajemnica poezji. Książka jest próbą wsłuchania się w tajemnicę poezji Ryszarda Krynickiego. Teksty składające się na tom – pisane z wyczuciem i pasją, uczciwe – są świadectwem lektury uważnej i czułej. Towarzyszą wierszom. Podążają za nimi. I tym samym biorą udział w jednej z najbardziej niezwykłych przygód, jakie przydarzyły się polszczyźnie.

Paweł Próchniak

„Próba rekonstrukcji. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza” – okładka (źródło: materiały prasowe)

„Próba rekonstrukcji. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza” – okładka (źródło: materiały prasowe)

Próba rekonstrukcji. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza, pod redakcją Tomasza Kunza i Joanny Orskiej

Materiały w książce pochodzą z sesji naukowej Tadeusz Różewicz – próba rekonstrukcji. Bio-grafia, historia, kultura, która odbyła się w ramach Bruno Schulz. Festiwal we Wrocławiu w dniach od 22 do 24 listopada 2013 roku.

Tom przekonuje, że późnej twórczości Tadeusza Różewicza towarzyszyć musi późna różewiczologia. Do jej praktyk należy rewidowanie tego, co zostało przyjęte we wcześniejszych odczytaniach dzieł autora Niepokoju, przy czym krytyk lub krytyczka poprawiają nie tylko cudze, ale i własne poprzednie ustalenia w powtórnym spotkaniu z tekstami. Ponadto do założeń późnej rożewiczologii należy przekonanie, że nawet najbardziej doczytane teksty muszą zostać poddane ponownej próbie interpretacyjnej, gdyż w kontekście obecnych nurtów humanistyki nagle przemawiają z nową siłą i w nieoczekiwany sposób. Przede wszystkim jednak późna różewiczologia bierze się z konieczności zmierzenia się z ostatnimi tomami poety, które wywołały niejaką dezorientację odbiorczą, pokazały sprzeczności, które umykały wcześniej uwadze nawet najwnikliwszych czytelników i czytelniczek, zmusiły do kolejnej lektury tekstów ze wszystkich okresów tej twórczości, a także raz jeszcze ujawniły fundamentalną trudność obcowania z pismami Różewicza i kłopot z ich oswojeniem.

Spójność problemowa tomu wzięła się z zamysłu, aby komentować głównie dzieła autora Kartoteki powstałe po roku 1990, czyli od tomu Płaskorzeźba do To i owo. To bardzo dobry pomysł, gdyż najwięcej ruchu interpretacyjnego wynikało w ostatnich dekadach z towarzyszenia ostatniej fazie twórczości Różewicza. Do powstania książki przyczynili się autorzy i autorki kilku pokoleń, co wprowadziło różne rodzaje zażyłości z jego pismami i odmienne typy doświadczenia, jakie mogły w tomie się wyrazić. Warto też podkreślić, że zespół autorski składa się z uznanych komentatorów i komentatorek dzieła Różewicza, przez co tym bardziej interesujące musi być to, co mają do powiedzenia w kolejnej odsłonie studiów różewiczologicznych.

Z recenzji prof. UAM dra hab. Tomasza Mizerkiewicza

Pismo chmur. Studia i szkice o twórczości Ryszarda Krynickiego, pod redakcją Pawła Próchniaka
Seria Decyzje krytyczne, tom III
Premiera: kwiecień 2015 roku
Wydawnictwo EMG

Próba rekonstrukcji. Szkice o twórczości Tadeusza Różewicza, pod redakcją Tomasza Kunza i Joanny Orskiej
Seria Decyzje krytyczne, tom IV
Premiera: kwiecień 2015 roku
Wydawnictwo EMG

Dodaj komentarz