Krakers – Cracow Gallery Weekend

W dniach od 24 do 26 kwietnia w Krakowie odbędzie się Krakers 2015 – Cracow Gallery Weekend.

Plakat Cracow Gallery Weekend Krakers (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plakat Cracow Gallery Weekend Krakers (źródło: materiały prasowe organizatora)

Cracow Gallery Weekend Krakers to odbywający się od czterech lat projekt, promujący sztukę współczesną w przestrzeni Krakowa. Przez ten czas, jego – stworzona na podstawie innych tego typu wydarzeń z całego świata – forma, osiągnęła nową, zupełnie indywidualną jakość, skierowaną przede wszystkim na odkrywanie i pobudzanie rozwoju współczesnego rynku sztuki. W tym celu w ramach Krakersa podejmowana jest współpraca nie tylko z największymi galeriami, ale także niezależnymi ośrodkami działalności artystycznej, sprzeciwiając się propagowaniu stereotypu konserwatywnego estetycznie Krakowa.

Do udziału w Cracow Gallery Weekend, obok galerii prywatnych, zapraszane są instytucje publiczne, fundacje, stowarzyszenia, project roomy, nieformalne grupy i inicjatywy. Krakers stawia przed sobą bowiem zadanie jakim jest zwrócenie uwagi na niezależną sztukę współczesną, która poszerza ofertę kulturalną miasta i aktywizuje jego mieszkańców. Wydarzenie promuje miejsca poświęcone kulturze, dąży do konsolidacji krakowskiego środowiska artystycznego oraz utworzenia współpracującej platformy kulturalnej, przy zachowaniu specyfiki poszczególnych miejsc.

Wymiar społeczno–polityczny wydarzenia akcentowany jest nie tylko poprzez prezentowaną twórczość, ale również przez specjalnie na ten czas przygotowywane wydarzenia towarzyszące. Tegoroczny panel dyskusyjny Z daleka wszystko wygląda pięknie będzie okazją do zadania pytań o sens i potrzebę organizacji gallery weekendów w Polsce oraz stanowić będzie pretekst do refleksji nad zmianami, które zachodzą w polu współczesnych sztuk wizualnych.

W program czwartej edycji Cracow Gallery Weekend Krakers, obok 26 galerii prywatnych, włączone zostały instytucje publiczne – Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK w Krakowie, Galeria Bunkier Sztuki i Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie. Po raz pierwszy przeprowadzone zostaną również akcje Weekend Sztuka + Książka oraz Weekendowe podbijanie galerii. Pierwsza z nich dotyczyć będzie literackiego wymiaru sztuki – w wybranych krakowskich księgarniach od 24 do 26 kwietnia, będzie można skorzystać z atrakcyjnych rabatów na wydawnictwa związane z wydawnictwami artystycznymi. Weekendowe podbijanie galerii wprowadzając element gry miejskiej, ma natomiast na celu nie tylko zachęcenie uczestników gallery weekendu do bardziej aktywnego udziału w wydarzeniach, stanowi również próbę ukazania miejsc dedykowanych sztuce współczesnej, jako bardziej otwartych na otoczenie i osoby spoza środowiska artystycznego.

Tegoroczna edycja Cracow Gallery Weekend Krakers objęta została Patronatem Honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa.

Plakat Cracow Gallery Weekend Krakers (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plakat Cracow Gallery Weekend Krakers (źródło: materiały prasowe organizatora)

Więcej informacji oraz program na stronie oficjalnej Krakersa

Krakers – Cracow Gallery Weekend
Od 24 do 26 kwietnia 2015 roku
Kraków

Dodaj komentarz