• 2015-04-16

Mariusz Kubielas u Schulza

Od 17 kwietnia w BWA Galerii Dolnej w Kielcach można oglądać wystawę fotograficzną Mariusza Kubielasa U Schulza.

Wystawa „U Schulza”, Mariusz Kubielas – plakat (źródło: materiał prasowy organizatora)

Wystawa „U Schulza”, Mariusz Kubielas – plakat (źródło: materiał prasowy organizatora)

Jest to unikalny eksperyment twórczy Mariusza Kubielasa zapoczątkowany w 2004 roku. Wraz z animowaną przez siebie grupą modeli-aktorów i innych fascynatów, inscenizuje i utrwala on na kliszy fotograficznej parateatralne działania inspirowane twórczością literacką i plastyczną Brunona Schulza. Ich kulminacją są nie tyle ilustracje do quasi surrealistycznej prozy pisarza z Drohobycza, co ekwiwalenty jego wizji stworzone w innym medium z pogranicza sztuki performance, pantomimy i fotografii.

Ekspozycja ukaże wizyjne czarno-białe obrazy wykonywane metodą tzw. fotografii czystej, bezpośredniej, wolną od jakichkolwiek modyfikacji komputerowych i fotomontażu. Niekiedy finalny efekt poprzedza tu kilkanaście zdjęć jednego ujęcia, niekiedy zaś nawet kilka filmów.
Wystawa i towarzysząca jej publikacja odsłonią też didaskalia uwiecznionych tu parateatralnych działań – fragmenty prozy Schulza – w wersji oryginalnej – oraz tekst własny autora w postaci metaforycznych tytułów i scenariuszy reżyserowanych przez niego scen. Ten trans-medialny projekt jest oryginalną formą dialogu z twórczością galicyjskiego pisarza zapraszającą do kontaktu z jego dorobkiem, zakorzenionym w multikulturowej tradycji polskich kresów wschodnich okresu międzywojennego.

Wystawą ta przypomina, że życie i twórczość Brunona Schulza były mocno związane z Drohobyczem. Jego fascynująca proza i malarstwo wywodzące się wielonarodowej kultury polskiej, żydowskiej i ruskiej, zakończone tragiczną śmiercią, którą Bruno Schulz poniósł z rąk niemieckiego faszysty 19 listopada 1942 roku, przetrwały czas zbrodni i upadku wartości i inspirują następne generacje artystów do twórczości i odbudowy wiary w sens życia człowieka.

Wystawa U Schulza, Mariusz Kubielas
Wernisaż: 17 kwietnia 2015 roku, o godz. 18.00
Czas trwania: Od 17 do 30 kwietnia 2015 roku
BWA Galeria Dolna
Kielce

Dodaj komentarz