• 2015-04-16

Krzysztof Pijarski. Negatyw rzeźby / rzeźba negatywu

Od 16 kwietnia w Fundacji Archeologia Fotografii w Warszawie można oglądać wystawę fotografii pt. Negatyw rzeźby / rzeźba negatywu. Autorem prezentowanych zdjęć jest Krzysztof Pijarski.

Krzysztof Pijarski „Negatyw rzeźby / Rzeźba negatywu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Krzysztof Pijarski „Negatyw rzeźby / Rzeźba negatywu” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Obraz fotograficzny — mimo że chcielibyśmy w nim widzieć najdobitniejszy dowód aktualności — przychodzi zawsze poniewczasie. Jego królestwem jest byłość. Każda fotografia jest ruiną reprezentacji, nie w tym sensie jednak, że nie daje nam żadnego wglądu w rzeczywistość, ale dlatego, że w obliczu obrazu fotograficznego nigdy nie wiemy, gdzie — i jak! — ów wgląd uzyskamy. Fotografia jest z natury abstrakcyjna; można powiedzieć, że patrząc na fotografię nie widzimy obrazu świata, ale sam świat, który właśnie przestał istnieć. By więc wydobyć z — lub za pomocą — fotografii jego sensy, a nie tylko widoki, trzeba pracować niejako przeciwko automatyzmowi rejestracji, zakłócać, choćby subtelnie, moment pochwycenia przedmiotu. Właśnie dlatego można by się pokusić o stwierdzenie, że istotę fotografii odnajdziemy w tym, co archeologiczne: oferuje nam jedynie fragmenty, szczątkowe warstwy, momenty, od których możemy rozpocząć (re)konstrukcję.

W projekcie Negatyw rzeźby / rzeźba negatywu autor podejmuje się (re)konstrukcji ruin dwojakiego rodzaju — destruktów rzeźb z kolekcji rodziny von Rose z Döhlau (dzisiejszego Dylewa) nieopodal Osterode (Ostródy) w Prusach Wschodnich oraz zdjęć Zofii Chomętowskiej przedstawiających Polesie, przedwojenne życie warszawskiej Królikarni, i ruiny Warszawy — pisze artysta.

Praca powstała jako część szerszego projektu kuratorskiego Majątek, realizowanego wspólnie z Katarzyną Kucharską-Hornung , Michałem Liberą, Karoliną Puchałą-Rojek i Janem Sową, pod przewodnictwem Agnieszki Tarasiuk, w Muzeum Rzeźby im. Xawerego Dunikowskiego w warszawskiej Królikarni. Wybór zdjęć ukazał się w formie eseju wizualnego w publikacji towarzyszącej wystawie.

Krzysztof Pijarski. Negatyw rzeźby / rzeźba negatywu
Wernisaż wystawy 16 kwietnia 2015 roku, godz. 19.00
Wystawa czynna od 16 kwietnia do 15 maja 2015 roku
Fundacja Archeologia Fotografii w Warszawie

Dodaj komentarz