CARGO | (nie)materialność

Od 15 kwietnia można oglądać wystawę interdyscyplinarną pt. CARGO / (nie)materialność. Wystawa obejmuje trzy różne miejsca w Warszawie – Muzeum Azji i Pacyfiku, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej i Galerię 18A.

Wystawa „Cargo / (nie)materialność” – plakat (źródło: materiał prasowy organizatora)

Wystawa „Cargo / (nie)materialność” – plakat (źródło: materiał prasowy organizatora)

Antropologiczna wystawa łącząca elementy sztuki współczesnej, designu, krytyki społecznej i gry miejskiej porusza temat relacji pomiędzy dobrami codziennego użytku a ludzkim doświadczeniem. To oddolne przedsięwzięcie zainicjowane przez studentów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW wsparła grupa artystów, kuratorów i naukowców, tworząc wspólnie artystyczno-badawczą spółdzielnię w ramach Koła Naukowego Antropologii Rzeczy i Muzealnictwa.

Zwiedzanie Cargo / (nie)materialności jest swoista grą miejską, która obejmuje trzy przestrzenie i powiązane ze sobą wątki interpretacyjne i formalne. Oglądający przejdzie ścieżką od historii (muzealnictwo), poprzez rejestrację naszego teraźniejszego życia (etnografię), po zwirtualizowaną przyszłość (design spekulatywny).

Pojęcie Cargo będące jednym z najważniejszych zagadnień z zakresu antropologii, nawiązuje do kultów cargo z Papui Nowej Gwinei. Odnosimy się do nich opisując niejednoznaczne i nieracjonalne relacje łączące ludzką jednostkę i społeczne zbiorowości z dobrami, przedmiotami, narzędziami, technologiami, materią i… niematerialnością.

Organizatorzy: Koło Naukowe Antropologii Rzeczy i Muzealnictwa przy IEiAK UW, Instytut Etnologii i Antropologii Kultury UW, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie i Galeria 18A.

Wystawa CARGO / (nie)materialność
Czas trwania: Od 15 kwietnia do 15 czerwca 2015 roku
Muzeum Azji i Pacyfiku
Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UW
Galeria 18A
Warszawa

Dodaj komentarz