Ustrój ruderalny Adama Martyniaka

10 kwietnia w Galerii Sztuki Współczesnej Arttrakt we Wrocławiu odbędzie się otwarcie wystawy Adama Martyniaka pt. Ustrój ruderalny.

Plakat wystawy Adama Martyniaka „Ustrój ruderalny” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plakat wystawy Adama Martyniaka „Ustrój ruderalny” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Najnowszy projekt Adama Martyniaka może być traktowany jako manifestacja wolności materii, uniezależnionej od kultu struktur myślowych, wielkich teorii, a z drugiej strony możliwości jej zawłaszczenia i inicjacji jej swobodnych dalszych przemian. Prace pokazywane na wystawie sytuują się na pograniczu malarstwa i formy przestrzennej. Istotą staje się materiał – substancja niemalarska – masa bitumiczna, olej lniany, dyspresja asfaltowa, rzeczy znalezione oraz sam proces twórczy, w którym dużą rolę odgrywa przypadek. Paradoksalnie materia dzieła, procesy jakim zostanie poddana w czasie, zestawiona jest z geometrycznymi podziałami kompozycyjnymi, co stanowi pewną próbę okiełznania materii.

Prace Martyniaka są niejako kolejnym ogniwem przemian – przemian, które sygnalizuje sam tytuł wystawy. Ruderalny to przymiotnik odnoszący się do terenów wyniszczonych przez działalność człowieka, które charakteryzuje specyficzna flora – ruderalna. Taką roślinność cechuje najwyższa tolerancja na niekorzystne warunki wytworzone przez człowieka. Jest ona naszym najwierniejszym kompanem w ciągle nabierającym prędkości obrocie materią. W odniesieniu do siedlisk, ruderalnymi nazywamy przydroża, wydepczyska, pobocza autostrad, torowiska, dworce, porty, szczeliny murów, dachów, dróg, hałdy górnicze, poprzemysłowe oraz wysypiska śmieci. Artysta zdaje się więc pytać: Co jest kolejnym ogniwem tych przemian? Co może być kolejnym ich produktem?

Ida Smakosz-Hankiewicz

Adam Martyniak – urodził się w 1988 roku w Kędzierzynie-Koźlu. Związany z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych. Dyplomant pracowni Malarstwa prof. Piotra Błażejewskiego, ad. Anny Kołodziejczyk oraz pracowni Multimediów prof. Pawła Jarodzkiego.

Adam Martyniak – Ustrój ruderalny
Wernisaż 10 kwietnia 2015 roku, godz. 19.00
Wystawa otwarta od 10 kwietnia do 6 maja 2015 roku
Galeria Sztuki Współczesnej Arttrakt we Wrocławiu

Dodaj komentarz