Laboratorium miasta: Skarpa Warszawska

Od 28 kwietnia Fundacja Culture Shock w Warszawie zaprasza na cykl warsztatów Laboratorium miasta: Skarpa Warszawska.

„Laboratorium miasta: Skarpa Warszawa”, logotyp (źródło: materiały prasowe organizatora)

„Laboratorium miasta: Skarpa Warszawa”, logotyp (źródło: materiały prasowe organizatora)

Laboratorium miasta: Skarpa Warszawska to cykl warsztatów Fundacji Culture Shock z dziedziny urbanistyki i designu skierowanych do międzypokoleniowej grupy odbiorców, obejmującej osoby w wieku 18­–35 lat oraz 60+, zainteresowanej wzornictwem, architekturą oraz działaniami w przestrzeni publicznej. Ich celem jest zintegrowanie dwóch pokoleń mieszkańców Warszawy i wypracowanie wspólnego spojrzenia na miasto.

Za materię działań warsztatowych obrana zostanie Skarpa Warszawska. Ten pas zieleni, ciągnący się wzdłuż Wisły niemal przez całe miasto, najczęściej nieistniejący w świadomości warszawiaków jako spójny obszar, na kilka tygodni stanie się terenem badań, analiz i prac projektowych.

Uczestnicy skupią się na największych wartościach Skarpy, a także na problemach w jej użytkowaniu, widzianych zwłaszcza z perspektywy seniorów. Zwrócą szczególną uwagę na trudności i bariery, które nierzadko uniemożliwiają odkrywanie miasta.

Bazując na zdobytej w trakcie warsztatów wiedzy i czerpiąc z doświadczeń i umiejętności współuczestników, zespoły zaprojektują przedmiot użytkowy promujący Skarpę Warszawską oraz zaproponują rozwiązania modyfikujące przestrzeń publiczną wybranego fragmentu Skarpy, w oparciu o historię tego terenu i jego walory kulturalne.

Uczestnicy będą pracować w kilku międzypokoleniowych grupach przy wsparciu specjalistów z dziedziny architektury i projektowania, a także znawców i miłośników Warszawy.

Cykl warsztatów Laboratorium miasta: Skarpa Warszawska
Projektowanie przestrzeni publicznej
6 spotkań co tydzień, w każdy wtorek, od 28 kwietnia 2015 roku, godzina 17.00
Centralna Biblioteka Rolnicza
Warszawa
Projektowanie przedmiotu
6 spotkań co tydzień, w każdą środę, od 20 maja 2015 roku, godzina 17.00
Fundacja Culture Shock
Osiedle Jazdów, Domek Fiński PM na Trawie
Warszawa

Dodaj komentarz