Silesius 2015 dla Jacka Podsiadły

Tegorocznym laureatem Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości został Jacek Podsiadło. Poznaliśmy też nominacje w pozostałych kategoriach.

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius – logo (źródło: materiały prasowe)

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius – logo (źródło: materiały prasowe)

Jacek Łukasiewicz, przewodniczący jury Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius:

Jacek Podsiadło jest poetą, który niezwykle się zaznaczył w poezji polskiej ostatniego ćwierćwiecza. To jest bardzo charakterystyczny, konsekwentny artystycznie i ideowo poeta. Poczynając od lat 80., kiedy publikował w podziemnych kontestatorskich artzinach, potem w latach 90. w brulionie aż do dzisiaj. Ostatni jego tom Przez sen jest po prostu znakomity. Dla mnie typ talentu Podsiadły jest trochę taki jak Gałczyńskiego, zwłaszcza tego z późnych lat. Ostatni tom to bardzo dojrzała refleksja o życiu, o starości. Przekroczenie pięćdziesiątego roku życia przez tego poetę wydało niezwykle piękny owoc. Pięćdziesiątka to ważny wiek dla poety. Przypomnijmy, Słowacki takiego wieku nie dożył, Mickiewicz w tym wieku już nie pisał wierszy. Gdyby Jacek Podsiadło nie dostał nagrody za całokształt, to prawdopodobnie triumfowałby w kategorii Książka roku. To piękny i niezwykły tom.

Piotr Śliwiński, juror Silesiusa:

Gdyby dwa lata temu Jacek Podsiadło otrzymał tę nagrodę, to pewnie wywołalibyśmy zdumienie ogólnopolskie. Dlaczego? Ano dlatego, że bardzo aktywny jako poeta w latach 80 i 90. Jacek Podsiadło był w ostatnich latach jakby mniej widoczny. Opublikował dwie książki prozatorskie, dobrze przyjęte, i jedną poetycką Samizdat. Była zgłoszona do Silesiusa, ale jury nie przekonała. Były to oczywiście dobre wiersze, ale – w moim odczuciu – pisane jakby bez przekonania do tego, co się robi. W ciągu ostatnich dwóch lat ukazał się jeszcze jego wybór wierszy. No i w zeszłym roku Przez sen. I objawił nam się nowy ton tej poezji. Wybór wierszy pokazał poetę, którego da się czytać na nowo. Z wielu powodów. Przede wszystkim dlatego, że to wielki talent liryczny. Mało mamy takich autorów w Polsce. Po drugie ogromna sprawność wersyfikacyjna, swoiste prestidigitatorstwo, jego pastisze, jego słuch poetycki… To jest naprawdę najwyższej klasy. Jak się weźmie do ręki jego wiersz Konfesata z roku ’89, odwołujący się do Widokówki z tego świata Barańczaka – wiersza, który jest bardzo kunsztowny, to widzimy, że kunszt Podsiadły w niczym nie ustępuje barańczakowemu. Ten wiersz nie jest też ani intelektualnie płytszy, mniej wyrazisty czy mający mniej do powiedzenia. To jest wreszcie poeta zaangażowany. Od zawsze jest wierny swoim na poły anarchicznym przekonaniom i napisał sporo ważnych wierszy, o których należy pamiętać. Reasumując, jest to poeta z dużym dorobkiem. On ma 51 lat, ale dorobek godny 80-latka. W dodatku jest to poeta w znakomitej formie. Na koniec powiedziałbym coś takiego. Od czasu do czasu wybuchają w Polsce nie najmądrzejsze dyskusje o tym, czy poezja powinna być bardziej zrozumiała, przystępniejsza dla zwykłego czytelnika. Uważam takie dyskusje za niemądre, bo nie wiem, czy taki zwykły czytelnik, pragnący przystępnych wierszy, w ogóle istnieje. Ale gdyby istniał, to ma Podsiadłę. Bardzo dobrego poetę, który nie szyfruje, nie hermetyzuje swoich wierszy, który wierzy, że wierszem komunikatywnym można porozumieć się z inteligentnym odbiorcą poezji trudniejszej i inteligentnym odbiorcą, który nie jest poezji koneserem.

Ogłoszono także listę nominowanych w pozostałych kategoriach. Jak podkreślają jurorzy, książki te wyłoniono po wielokrotnych głosowaniach.

W tym roku do konkursu w kategorii Książka roku zgłoszono 120 tytułów, a debiutów nadesłano 32.

Nominacje do nagrody Książka roku:

  • Roman Honet, Świat był mój (Biuro Literackie)
  • Adam Pluszka, Zestaw do besztań (Wydawnictwo WBPiCAK w Poznaniu)
  • Marcin Sendecki, Przedmiar robót (Biuro Literackie)
  • Krzysztof Siwczyk, Dokąd bądź (Wydawnictwo a5)
  • Julia Szychowiak, Intro (Biuro Literackie)
  • Adam Wiedemann, Z ruchem (Wydawnictwo WBPiCAK w Poznaniu)
  • Filip Zawada, Trzy ścieżki nad jedną rzeką sumują się (Biuro Literackie)

Zwycięzca tej kategorii otrzyma statuetkę i 50 tysięcy złotych.

Nominacje w kategorii Debiut roku:

  • Michał Książek, Nauka o ptakach (Fundacja Sąsiedzi)
  • Rafał Różewicz, Product placement (Zeszyty Poetyckie)
  • Urszula Zajączkowska, Atomy (Zeszyty Poetyckie)

Zwycięzca w tej kategorii oprócz statuetki dostanie 20 tysięcy złotych.

Laureatów nagród w pozostałych kategoriach poznamy podczas uroczystej Gali Silesiusa, która odbędzie się 23 maja. Bezpośrednią transmisję będzie można obejrzeć na stronie internetowej nagrody.

Wrocławska Nagroda Poetycka Silesius
Laureat za całokształt twórczości: Jacek Podsiadło
Ogłoszenie wyników: 7 kwietnia 2015 roku
Ogłoszenie wyników w pozostałych kategoriach: 23 maja 2015 roku
Miasto Wrocław

Dodaj komentarz