Forty austriackie w Dziejach Nowej Huty

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa od 23 kwietnia do 8 sierpnia zaprezentuje ostatnią wystawę z architektonicznego cyklu poświęconego Nowej Hucie – Forty austriackie w Nowej Hucie.

„Forty austriackie w Nowej Hucie” (źródło: materiały prasowe)

„Forty austriackie w Nowej Hucie” (źródło: materiały prasowe)

Przedmiotem ekspozycji bedą austriackie forty zbudowane od 1864 do 1914 roku na terenach położonych na wschód od Krakowa, które od 1949 roku włączone zostały do Nowej Huty.

Nowohucki oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa stawia sobie za cel opracowywanie naukowe i zachowywanie każdej formy dziedzictwa historycznego tych terenów. Forty są trochę zapomnianym świadectwem trudnej historii zaborów i I wojny światowej. Zapomniane, czyli pozostawione same sobie, niszczejące, turystycznie niewykorzystane. Wystawą organizatorzy chcą wesprzeć działania strażników pamięci Twierdzy Kraków, mające na celu uchronienie jej śladów od zapomnienia i zniszczenia oraz, w perspektywie niedalekiej przyszłości, wpisanie tego dziewiętnastowiecznego systemu obronnego na polską listę Pomników Historii i Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Wśród eksponatów prezentowanych na ekspozycji na szczególną uwagę zasługują archiwalia pochodzące z Kriegsarchive – prezentowane wraz z makietami (w skali 1:400) plany architektoniczne fortów i innych dzieł obronnych zbudowanych na terenie Nowej Huty oraz kolorowa mapa Twierdzy Kraków (Special-Übersichtplan Festungs – Umgebungsplan von Krakau), wykonana w 1904 roku K.u.K . Technische Militärkomitee w skali 1:10 000. Powiększona do rozmiarów kilkunastu metrów kwadratowych zobrazuje zwiedzającym wyjątkowość i ogrom przedsięwzięcia, jakim była budowa Twierdzy Kraków.

Na wystawie przedstawione są przedmioty używane przez członków załogi twierdzy oraz ich uzbrojenie. Zwiedzający zobaczą wszystkie znane archiwalne fotografie wykonane w fortach znajdujących się dzisiaj na obszarze Nowej Huty. Uzbrojenie i pamiątki po monarchii habsburskiej i C.K. armii w Krakowie pochodzą ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa oraz z prywatnej kolekcji Marcina Słomskiego.

Otwarcie wystawy będzie miało miejsce w Oddziale Dzieje Nowej Huty (Kraków, os. Słoneczne 16) 22 kwietnia o godz. 14.00.

Forty austriackie w Nowej Hucie
Otwarcie wystawy: 22 kwietnia 2015 roku, godz. 14.00
Od 23 kwietnia do 8 sierpnia 2015 roku
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Oddział Dzieje Nowej Huty

Dodaj komentarz