Paulina Litwin …et nihil humanum..

10 kwietnia w Galerii Labirynt 2 w Lublinie odbędzie się wernisaż wystawy Pauliny Litwin …et nihil humanum.. .

Paulina Litwin „Martwa natura. Pies” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Paulina Litwin „Martwa natura. Pies” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Homo sum et nihil humanum a me alienum esse putto – Terencjusz (II w. p.n.e.)

Śmierć jest jedyną nieuniknioną konsekwencją życia. Jest ona pewna, wszechobecna i naturalna, jednak jest jednocześnie demonizowana i w naszej kulturze pozostaje tematem tabu, podobnie jak bezdomność, uzależnienia, patologie. Artystka podejmując temat śmierci, której zresztą sama się boi, ma nadzieję na jej oswojenie poprzez medium obrazowe, a w konsekwencji – zaakceptowanie jej, jako naturalnej kolei rzeczy.

Zaprezentowane na wystawie obrazy martwych zwierząt: ptaka, zająca, kota, psa, lisa i sarny są echem popularnych w XVII wieku, zwłaszcza we Flandrii i Holandii, martwych natur. Obrazy Pauliny Litwin są jednakże odarte z dodatkowego sztafażu nadającego dawnym martwym naturom kontekst: symboliczny, filozoficzny czy też religijny. Pozbawione dodatkowych znaczeń, namalowane w skali 1:1, konfrontują odbiorcę z widokiem śmierci – śmierci niewinnego i bezbronnego zwierzęcia. W bezpośrednim kontakcie z obrazem człowiek jak w zwierciadle dostrzega swą hipokryzję, często niewrażliwość i brak odpowiedzialności za własne czyny, zwłaszcza pośrednio lub bezpośrednio ingerujące w środowisko naturalne.

Dobór zwierząt nie jest przypadkowy, ma oddalać potencjalne skojarzenia z wegetarianizmem i pokazywać śmierć jako zjawisko uniwersalne. Tytuł wystawy: …et nihil humanum… jest przewrotny – sybarytyzm i bezmyślna ekspansja człowieka, prowadzące do zabijania zwierząt nie tylko w celach konsumpcyjnych, są właśnie czymś z gruntu ludzkim. Nieludzkie jest zaś twierdzenie, że: mnie ten temat nie dotyczy.

Wystawa ma bezpośrednio skonfrontować widza z tematyką śmierci i wątkami takimi jak etyka, konsumpcjonizm, ekologia. Zaprezentowane na niej obrazy są również wynikiem przemyśleń artystki na temat otaczających ją zjawisk, mechanizmów społecznych, a także konstrukcji psychicznej jednostki i jej reakcji na rzeczywistość. Paulina Litwin chce swoimi pracami wywołać dyskusję, sama stara się jednak zachować obiektywizm wobec własnej twórczości i nie zajmować żadnego stanowiska w poruszanej przez siebie kwestii, by uszanować delikatny charakter tematu. Pokazując ludziom to, na co nie chcą patrzeć, zadaje im szereg trudnych pytań i zachęca do głębszej refleksji na temat własnego stosunku do życia i śmierci.

Kuratorka: Izabela Bartkowiak

Paulina Litwin – realizuje dyplom w pracowni malarstwa pod kierunkiem dr. hab. Mariusza Drzewińskiego na Wydziale Artystycznym Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wystawa jest przedpremierową prezentacją jej wybranych prac dyplomowych. Autorka mówi o sobie, że bardziej czuje niż wie, dokąd zmierzają jej artystyczne poszukiwania. Jej malarstwo cechuje najogólniej przekładanie osobistych przemyśleń na treści uniwersalne i odwrotnie – odnajdywanie siebie w większej całości zwanej rzeczywistością.

Wystawa Pauliny Litwin ...et nihil humanum..
Wernisaż 10 kwietnia 2015 roku, godz. 19.00
Wystawa czynna od 10 do 24 kwietnia 2015 roku
Galeria Labirynt 2 w Lublinie

Dodaj komentarz