Kryzys fotografii | Wykład Krzysztofa Jureckiego

8 kwietnia o godzinie 18.00 w toruńskiej Galerii Sztuki Wozownia odbędzie się wykład Krzysztofa Jureckiego pt. Kryzys fotografii artystycznej i perspektywy jego przezwyciężenia.

Krzysztof Jurecki (źródło: materiał prasowy organizatora)

Krzysztof Jurecki (źródło: materiał prasowy organizatora)

Autor, w nawiązaniu do poglądów Zdzisława Beksińskiego z końca lat 50., omówi problem kryzysowej sytuacji, w jakiej znalazła się fotografia artystyczna w Polsce w XXI wieku. Analizie poddane zostaną takie zagadnienia jak: teoria fotografii, nadprodukcja obrazów i kultura wizualna, festiwale, upadek magazynów fotograficznych. Autor przedstawi także możliwe drogi wyjścia z tak zarysowanej sytuacji, jeśli fotografia ma pełnić jeszcze funkcję artystyczną.

Krzysztof Jurecki – urodzony w 1960. Absolwent historii sztuki na UJ w Krakowie (1985) oraz studiów doktoranckich w IS PAN w Warszawie (1990–1993). Członek AICA i członek honorowy ZPAF, kurator wystaw i wykładowca akademicki. Od końca lat 80. autor wielu tekstów z zakresu historii sztuki i fotografii (Projekt, Fotografia, Obscura, Obieg, Format, Arteon). Był stałym współpracownikiem Kwartalnika Fotografia (2000–2010) i Exit (1990–2014). Interesuje się problematyką historii polskiej awangardy oraz fotografii XX wieku, w tym historią surrealizmu, fotografii niemieckiej lat 50., oraz fotografii amerykańskiej po II wojnie światowej. Autor kilku książek: Fotografia polska lat 80., Łódź 1989, Słowo o fotografii (wraz z K. Makowskim), Łódź 2003. Współpracownik PWN w Warszawie i Instytutu Adama Mickiewicza w Warszawie.

Wykład Krzysztofa Jureckiego | Kryzys fotografii artystycznej i perspektywy jego przezwyciężenia
8 kwietnia 2015 roku, godz. 18.00
Galeria Sztuki Wozownia
Toruń

Dodaj komentarz