Nowy projekt Apteki Lichtsona w Kazimierzu Dolnym

W marcu do realizacji zatwierdzony został projekt kamienicy Apteki Lichtsona w Kazimierzu Dolnym autorstwa Grupy 5 Architekci i GPP Architekci.

Apteka Lichtsona, proj. Grupa 5 Architekci (źródło: Grupa 5 Architekci)

Apteka Lichtsona, proj. Grupa 5 Architekci, GPP Architekci(źródło: Grupa 5 Architekci)

Inwestycja obejmuje przebudowę i nadbudowę istniejącego budynku położonego przy rynku i narożniku ul. Nadwiślańskiej w Kazimierzu Dolnym. Istniejący budynek wypełnia w całości teren działek, na których jest usytuowany.

Pierwszy obiekt w miejscu obecnej kamienicy powstał prawdopodobnie ok. 1618 roku. Jako pierwszy przedstawił go na akwareli Zygmunt Vogel w 1794 roku. Do początku wieku XX obiekt był kilkukrotnie przebudowywany tracąc portyk ale zachowując bryłę zewnętrzną. Obecny wygląd oraz podział kamienica uzyskała po roku 1922 roku, w wyniku zespolenia trzech przylegających do siebie budynków.

W projekcie nadbudowy i przebudowy kamienicy Apteki Lichtsona na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalem użytkowym o funkcji restauracyjnej przyjęto zasadę aby w maksymalnym stopniu zachować istniejącą tkankę budynku – mówi Michał Leszczyński z pracowni Grupa 5 Architekci. – Na tyle na ile pozwala na to nowa funkcja, konstrukcja, stan techniczny budynku oraz wytyczne wynikające z zaleceń ekspertyz projekt wykorzystuje, zachowuje i eksponuje relikty historyczne istniejącego budynku.

Projekt Apteki Lichtsona w Kazimierzu Dolnym
Autorzy Grupa 5 Architekci: Roman Dziedziejko, Mikołaj Kadłubowski, Michał Leszczyński, Krzysztof Mycielski, Rafał Zelent
Współpraca autorska: pracownia GPP Architekci

Dodaj komentarz