Mistyfikantorium – Obchody setnej rocznicy urodzin Tadeusza Kantora

28 marca w Katowicach, podczas Międzynarodowego Dnia Teatru na terenie katowickiej Strefy Kultury, odbędą się wydarzenia: otwarty plener fotograficzno–teatralny, działania happeningowe oraz czytanie performatywne fragmentów dzienników autorstwa Tadeusza Kantora to specjalne działania przygotowane przez Centrum Scenografii Polskiej Oddział Muzeum Śląskiego w ramach obchodów setnej rocznicy urodzin artysty.

Tadeusz Kantor (źródło: wikimedia commons)

Tadeusz Kantor (źródło: wikimedia commons)

W trakcie pleneru fotograficznego grupa fotografików pod okiem Bartłomieja Sowy, Bartka Barczyka i Piotra Borowicza ma szansę dokumentować działania performatywne – na wzór kantorowskich happeningów – realizowane przez kilkudziesięciu młodych artystów (aktorów, tancerzy, wokalistów, performerów). Uczestnicy wezmą udział w warsztatach z zaproszonymi mistrzami obiektywu, którzy swoją pracę skupiać będą wokół zagadnień związanych z przedmiotem, ruchem adekwatnych do obszarów zainteresowania Tadeusza Kantora. Wybrane fotografie wzbogacą kolekcję Działu Fotografii Muzeum Śląskiego.

W siedzibie Muzeum przy ul. Dobrowolskiego rozpoczną się działania happeningowe realizowane przez studentów Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie – Wydział Lalkarski we Wrocławiu, nad którymi opiekę artystyczną sprawować będą Lucyna Sypniewska oraz Piotr Tomaszewski z Teatru Lalek Banialuka w Bielsku-Białej. Działania te będą skupione wokół instalacji nawiązującej do jednego ze spektakli CRICOT 2 Szatnia czyli Nadobnisie i Koczkodany. Ostatni spektakl z cyklu gier z Witkacym skojarzymy z historią siedziby CSP, w której mieścił się magazyn odzieży. Ażurowa i zadaszona konstrukcja szatni zostanie również wykorzystana jako przestrzeń gry pomiędzy widzami a aktorami.

Obchody zakończy czytanie performatywne fragmentów dzienników autorstwa Tadeusza Kantora oraz tekstów dramatycznych inscenizowanych przez artystę. Studenci Wydziału Aktorskiego w Krakowie (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie) wraz z grupą studentów i absolwentów Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie) pod okiem Sylwii Hefczyńskiej-Lewandowskiej oraz Marleny Hermanowicz stworzą eksperyment teatralno–ruchowy inspirowany happeningami Tadeusza Kantora.

Mistyfikantorium – Obchody setnej rocznicy urodzin Tadeusza Kantora
Organizator: Muzeum Śląskie w Katowicach
28 marca 2015 roku
Katowicka Strefa Kultury

Dodaj komentarz