• 2015-03-24

Pamiętaj z nami | Muzeum Historyczne Miasta Krakow

Od 9 do 11 kwietnia swoje święto mają dbające o pamięć o czasach II wojny światowej oddziały Muzeum Historycznego Miasta Krakowa: Ulica Pomorska, Apteka pod Orłem i Fabryka Emalia Oskara Schindlera w ramach wydarzenia Pamiętaj z nami.

„Pamiętaj z nami”, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – plakat (źródło: materiał prasowy organizatora)

„Pamiętaj z nami”, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa – plakat (źródło: materiał prasowy organizatora)

Program obchodów:

9–10 kwietnia (czwartek, piątek), godz. 9.00–18.30, (Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4)
Konferencja Miejsce po – miejsce bez

Apteka pod Orłem
11 kwietnia (sobota), godz. 10.00–21.00
12.00–17.00 – kulinarne warsztaty edukacyjno­-degustacyjne, prowadzenie: Anna Maksymowicz
13.30–15.30 – spacer: My tu też żyliśmy – życie codzienne w getcie krakowskim, prowadzenie: Kinga Kołodziejska,
start: Urząd Miasta, Rynek Podgórski 1
10.00, 12.00, 14.00 – oprowadzanie po wystawie stałej Apteka Tadeusza Pankiewicza w getcie krakowskim

Fabryka Emalia Oskara Schindlera
10.00–18.00 – wokół Trasy Pamięci – całodzienne pokazy filmów zrealizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
16.00–18.00 – spacer: Szpiegując szpiega, prowadzenie: Beata Łabno, start: ul. Lipowa 4, przed wejściem do Fabryki Emalia Oskara Schindlera
10.00, 12.00, 14.00 – oprowadzanie po wystawie stałej Kraków – czas okupacji. 1939–1945

Ulica Pomorska

11.00–13.00 – spacer: Codzienność konspiracji, prowadzenie: Janusz Baster, start: ul. Pomorska 2
13.30–15.00 – spotkanie ze świadkiem historii, Romanem Heilem, synem komendanta Szarych Szeregów w Krakowie, harcmistrza Edwarda Heila, prowadzenie: Tomasz Stachów
10.00, 12.00, 14.00 – oprowadzanie po wystawie stałej Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956

Bieg Pamięci

18.00 – start (ul. Pomorska 2)
18.30 – meta (pl. Bohaterów Getta)
19.30 – wręczenie nagród uczestnikom biegu (Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4)
20.30 – finał

Fabryka Emalia Oskara Schindlera, ul. Lipowa 4
Projekcja filmu Tadeusza Franiszyna ukazującego dawny obóz Płaszow z koncertem zespołu Projekt O.

Pamiętaj z nami, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa
Od 9 do 11 kwietnia 2015 roku

Dodaj komentarz