Civitas et urbs Stetinum. Karty z dziejów północnej części miasta Szczecina

26 marca w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Szczecinie odbędzie się otwarcie wystawy pt. Civitas et urbs Stetinum. Karty z dziejów północnej części miasta.

Eksponat z wystawy „Civitas et urbs Stetinum. Karty z dziejów północnej części miasta” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Eksponat z wystawy „Civitas et urbs Stetinum. Karty z dziejów północnej części miasta” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Dzieje Szczecina od dawna stanowią przedmiot badań naukowych. Jeszcze pół wieku temu najważniejsze w tych studiach były przekazy pisane, obecnie coraz wyraźniej uwidocznia się rola materiałów archeologicznych. Potrzeba gromadzenia i opieki nad materialnymi świadectwami dawnych epok sięga 1. połowy XIX wieku. Nikt jednak nie mógł wówczas przypuszczać, że przedmioty średniowieczne i nowożytne pozyskiwane metodami archeologicznymi będą liczone w setkach i tysiącach egzemplarzy, stanowiąc podstawowe źródła do badań nad dawnym życiem codziennym, jako doskonałe uzupełnienie informacji zawartych w przekazach historycznych. Wyrazem niesłabnącego zainteresowania szczecińskiego muzealnictwa historią miasta było powołanie w Muzeum Narodowym w Szczecinie Oddziału Muzeum Historii Szczecina, w którym prezentowane są jego dzieje od początku średniowiecza do czasów współczesnych, ilustrowane także przedmiotami wydobytymi z ziemi. Badania wykopaliskowe, prowadzone na obszarze Starego Miasta od kilku dziesięcioleci, są pierwszym etapem prac nad rekonstrukcją historii Szczecina z punktu widzenia archeologii. Do tej pory w takim ujęciu przedstawiany był jedynie okres wczesnego średniowiecza.

Ze względu na liczebność zbiorów w Dziale Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie powstał projekt zakładający systematyczne opracowywanie i publikację wyników badań archeologicznych z kolejnych obszarów Starówki, zatytułowany Civitas et urbs Szczecin. Od średniowiecza do współczesności. Jako pierwszy do kompleksowych interdyscyplinarnych badań wytypowano kwartał I, położony w północno–wschodniej, nadodrzańskiej części dzisiejszego Podzamcza. Wystawa Civitas et urbs Stetinum. Karty z dziejów północnej części miasta obrazuje zagadnienia wybrane z bogatej problematyki podejmowanej w projekcie. Na ekspozycji są prezentowane przedmioty ukazujące rzeczy osobiste mieszkańców (Res propriae), unikatową tarczę wczesnośredniowieczną odkrytą pomiędzy konstrukcjami wczesnośredniowiecznego wału obronnego (Arma et gloria), wyposażenie domów (Res domesticae), kuchni i jadalni (Apud mensam) oraz przedmioty ilustrujące pracę dawnych mieszczan (Labor cotidianus). W publikacji tej towarzyszącej ekspozycji publikacji zostały przedstawione, w sposób syntetyczny, rezultaty badań nad tymi ważnymi dla historii miasta zagadnieniami.

Plakat wystawy „Civitas et urbs Stetinum. Karty z dziejów północnej części miasta” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Plakat wystawy „Civitas et urbs Stetinum. Karty z dziejów północnej części miasta” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wystawa Civitas et urbs Stetinum. Karty z dziejów północnej części miasta
Kuratorka: Anna B. Kowalska
Wernisaż 26 marca 2015 roku, godz. 17.00
Wystawa czynna od 26 marca do 4 października 2015 roku
Gmach Główny, Muzeum Narodowe w Szczecinie

Dodaj komentarz