Życie artysty z drugiej połowy XX wieku. Krzysztof Wałaszek

27 marca w Galerii Awangarda BWA we Wrocławiu odbędzie się wernisaż indywidualnej wystawy Krzysztofa Wałaszka pt. Życie artysty z drugiej połowy XX wieku.

Krzysztof Wałaszek „Co dasz lekarzowi”, 2001 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Krzysztof Wałaszek „Co dasz lekarzowi”, 2001 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Monograficzna wystawa wrocławskiego artysty Krzysztofa Wałaszka zbiera i podsumowuje prace pochodzące z różnych okresów twórczości. To humorystyczna, ale też pełna moralnych zawiłości opowieść o burzliwym okresie końca XX wieku wraz z pozbawiającym złudzeń spojrzeniem na XXI wiek.

W galerii Awangarda Krzysztof Wałaszek wraz z kuratorką Anną Markowską przygotowali ekspozycję, na którą składają się prace wykonane w najróżniejszych technikach – obrazy na płótnie, grafiki, rzeźby, obiekty i ready mades, do których powstania inspiracją stało się nasze życie społeczno-polityczne. W obrazach i obiektach zobaczymy kolektywną ikonosferę Polaków, absurdy codzienności zarówno socjalistycznej, jak i kapitalistycznej. Artysta podejmuje tematykę współczesnej komercjalizacji życia społecznego i spłycenia takich pojęć jak prawda, wiara, patriotyzm czy rodzina. Tworzona przez niego ludyczna estetyka wykorzystuje zauważone w otoczeniu różne zjawiska m.in. język ulicy, świat reklam czy ludowe mądrości i przysłowia ujawniające zakorzeniony w polskiej mitologii nacjonalizm i bogobojną religijność.

Wystawa Krzysztofa Wałaszka pokazuje niebywałą aktywność i wszechstronność artysty. Organizował wystawy sztuki w warsztatach samochodowych, projektował ubiory na wernisażowe okazje, podejmował próby malowania byle czym i na byle czym, sporządzał programy telewizyjne. Największa aktywność artystyczna przypadła na końcówkę lat 80. i początek lat 90. Radość z wolnych wyborów, wymarszu wojsk radzieckich i likwidacji cenzury osładzała trudne lata transformacji oraz jałowych trudów powiązania końca z końcem – mówi kuratorka Anna Markowska. Próby osładzania widać w obrazach artysty, pojawia się także ironiczne leczenie polskich kompleksów. Kompleksy te artysta dostrzega także w sobie, próbuje wyszydzać swoje niedostosowanie i kruchość, które jednocześnie są jego niewątpliwym atutem.

Wszechstronność połączoną z życiowym pragmatyzmem można dostrzec także w biografii Wałaszka, prócz ukończenia studiów i wykładania na wrocławskiej ASP pracował jako stolarz, szlifierz szkła gospodarczego, pracownik zakładów tłuszczowych i taksówkarz. Dzięki zdobytemu doświadczeniu jego prace nie zamykają się w jednym, klaustrofobicznym spojrzeniu, ale stają się wielowymiarową panoramą współczesnego nam świata.

Życie artysty z drugiej połowy XX wieku to wystawa, dla której ważny jest kontekst historyczny i nasz dystans do niego. Jak przekonuje kuratorka wystawy: Dziś prace Wałaszka to inteligentna i schłodzona sztuka dużego miasta, nawiązująca kontakt ze współmieszkancami poprzez kulturową prowokację, wytrącającą z automatyzmu myślenia i apelującą o społeczną aktywność.

Krzysztof Wałaszek – urodził się w 1960 roku w Tarnowie. W latach 1984–1989 studiował w Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa i Rzeźby w pracowni prof. Stanisława Kortyki. Brał udział w akcjach i wystawach takich jak Otwarcie Supermarketu CUD w Oleśnicy, Sztuka przez duże G, czy Inc. Sztuka wobec korporacyjnego przejmowania miejsc publicznej ekspresji sprawił, że został okrzyknięty artystą kontrowersyjnym i obrazoburczym. Jego prace komentujące korporacyjny wymiar funkcjonowania kościoła, policy uczelni i samorządowych instytucji również przyczyniły się do umocnienia tego wizerunku. Począwszy od 2000 roku uczestniczył w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych i indywidualnych (często wspólnie z żoną Elżbietą Janczak-Wałaszek). Obecnie wykładowca na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, gdzie prowadzi zajęcia z rysunku. Mieszka w Księżycach pod Wrocławiem.

Wystawa Życie artysty z drugiej połowy XX wieku. Krzysztof Wałaszek
Kuratorka: Anna Markowska
Współpraca: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Koordynacja: Alicja Klimczak-Dobrzaniecka
Wernisaż 27 marca 2015 roku, godz.  18.00
Wystawa czynna od 27 marca do 17 maja 2015 roku
Galeria Awangarda BWA we Wrocławiu

Dodaj komentarz