Antoni Starczewski | Arysta i uniwersum. Wykład i promocja książki Sebastiana Dudzika

24 marca w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu odbędzie się wykład przy okazji promocji książki Sebastiana Dudzika Antoni Starczewski/Artysta i uniwersum, która ukazała się nakładem wydawnictwa Galerii Piekary/Verbum. Wykład poprowadzi autor książki – Sebastian Dudzik.

Sebastian Dudzik, „Antoni Starczewski/Artysta i uniwersum”, okładka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Sebastian Dudzik, „Antoni Starczewski/Artysta i uniwersum”, okładka (źródło: materiały prasowe organizatora)

Monografia Antoniego Starczewskiego jest drugą częścią z planowanej trylogii zatytułowanej Artysta i Uniwersum. Cały projekt poświęcony został trzem artystom reprezentującym jedno pokolenie: Jerzemu Grabowskiemu (2012), Antoniemu Starczewskiemu i Ryszardowi Winiarskiemu, których łączyło przede wszystkim podobne rozumienie sztuki oraz własnego w niej miejsca. Każdy z nich zbudował własną, odrębną filozofię twórczego działania, definiując ją w kontekście życia i poszukiwania prawd uniwersalnych.

W przypadku monografii urodzonego w 1924 roku Antoniego Starczewskiego  śledzenie tytułowego uniwersum opierało się głównie na analizie tworzonych przez niego dzieł. Pewne interpretacyjne wskazówki znaleźć można było w nielicznych wypowiedziach własnych artysty, jego dziennikach oraz zachowanych pojedynczych szkicach okraszonych lapidarnymi uwagami. Prześledzenie ewolucji myśli i procesu, formowania się spójnej wykładni filozoficznej twórczego działania, wymagało krzyżowego zestawienia ze sobą poszczególnych prac, dokonania analizy drobnych często zmian, ich filtrowania poprzez technologiczne i materiałowe uwarunkowania wykorzystanego medium. Dopiero odpowiednia selekcja prac i konfrontacja ich ze wspomnianymi wyżej dokumentami dało możliwość odtworzenia najważniejszych etapów twórczości  Starczewskiego, rozpoznania też kluczowych determinantów rozwiązań formalnych i strukturalnych poszczególnych jego kompozycji.

Sebastian Dudzik – historyk i krytyk sztuki. Adiunkt w Katedrze Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzone przez niego badania obejmują zarówno mecenat artystyczny i kulturę przedmiotu czasów nowożytnych, jak i sztukę oraz krytykę artystyczną naszych czasów. Od wielu lat szczególnym obszarem jego zainteresowań jest teoria i praktyka grafiki artystycznej. Aktualnie zajmuje się także problemem uniwersum w sztuce polskich artystów urodzonych w dwudziestoleciu międzywojennym.

Wykład i promocja książki Sebastiana Dudzika Antoni Starczewski | Artysta i uniwersum
24 marca 2015 roku, godzina 18.00
Galeria Sztuki Wozownia
Toruń

Dodaj komentarz