Modernistyczne Śródmieście Gdyni to kolejny Pomnik Historii

16 marca Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał rozporządzenie ustanawiające modernistyczny układ Śródmieścia Gdyni Pomnikiem Historii. Według rozporządzenia zabytkowy układ powinien być chroniony ze względu na wartości historyczne, artystyczne oraz naukowe.

Budynek Polskich Linii Oceanicznych w Gdyni (źródło: Wikipedia, na licencji Creative Commons)

Budynek Polskich Linii Oceanicznych w Gdyni (źródło: Wikipedia, na licencji Creative Commons)

Pomnik Historii to najwyższe krajowe wyróżnienie nadawane polskim zabytkom. Zarazem jest to jedna z czterech form ochrony zabytków w Polsce określonych w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Status Pomnika Historii przyznawany jest zabytkom nieruchomym o szczególnej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości oraz mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturalnego Polski.

Śródmieście Gdyni to ikona urbanistyczna II Rzeczypospolitej. Modernistyczne miasto Gdynia wraz z towarzyszącym mu portem było świadectwem śmiałości, niesłychanych ambicji oraz wiary w nowoczesność ówczesnych władz. Międzywojenna architektura Gdyni stała się demonstracją możliwości odrodzonego kraju.

Ukształtowany w dwudziestoleciu międzywojennym układ miejski obejmuje ponad 90 hektarów. Znajdujące się na nim modernistyczne budynki, takie jak Budynek Biurowy Polskich Linii Oceanicznych, wyróżniają białe elewacje. Dzięki temu Gdynia zyskała określenie białego miasta. Najbardziej reprezentacyjne ulice gdyńskiego Śródmieścia to ulica 10 Lutego oraz Świętojańska.

Śródmieście Gdyni Pomnikiem Historii
Rozporządzenie 16 marca 2015 roku podpisał Prezydent RP Bronisław Komorowski

Dodaj komentarz