Franciszek Duszeńko. Podmiotowość miejsca

18 marca w Małej Auli Wielkiej Zbrojowni ASP w Gdańsku odbędzie się wernisaż wystawy Podmiotowość miejsca. Artystą, którego prace zobaczą odwiedzający jest Franciszek Duszeńko.

Franciszek Duszeńko, „Podmiotowość miejsca”, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Franciszek Duszeńko, „Podmiotowość miejsca”, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Franciszek Duszeńko był rzeźbiarzem, który poświecił swoją twórczość głównie pracy nad nowoczesną formą pomnika. Była ona dla niego wyzwaniem, które próbował realizować łącząc rzeźbę z przestrzenią, dla której projektował pomnik. Realizacje poprzedzał licznymi szkicami. Założenie pomnikowe miało współgrać z przestrzenią poprzez formę i ideę. Do realizacji pomników zapraszał architektów, m.in. Adama Haupta. Oprócz prac pomnikowych Franciszek Duszeńko stworzył szereg nadzwyczaj udanych podobizn rzeźbiarskich o pogłębionym psychologicznym wyrazie oraz aktów, czy torsów, w których reminiscencje antyku przenikają się ze świeżością i nowoczesnością spojrzenia.

Franciszek Duszeńko – urodził się w 1925 roku w Gródku Jagiellońskim k. Lwowa. Zmarł w 2008 roku w Gdańsku. Był artystą rzeźbiarzem, pedagogiem. Przez jego pracownię przewinęli się artyści, którzy swoim nieprzeciętnym stosunkiem do twórczości wpisali się do historii rzeźby i sztuki polskiej. W latach 1942–1944 studiował w Państwowym Instytucie Sztuk Plastycznych we Lwowie, w pracowni prof. Mariana Wnuka. Należał do Armii Krajowej we Lwowie. Od 3 lipca 1944 do 8 maja 1945 roku był więźniem obozów koncentracyjnych: Gross Rosen, Oranienburg oraz Sachsenhasen. Po wyzwoleniu przebywał w Warszawie, Zakopanem i Łodzi, próbował odnaleźć swojego lwowskiego profesora Mariana Wnuka. Po wojnie, najpierw do 1947 roku kontynuował naukę w Państwowej Szkole Przemysłu Artystycznego w Łodzi, a następnie studia w pracowni prof. Mariana Wnuka w PWWSP (obecnie ASP) w Gdańsku. Uzyskał dyplom w 1952 roku. W roku 1950 rozpoczął pracę pedagogiczną w PWSSP w Gdańsku w charakterze asystenta, którą zakończył w 2001 roku w stopniu profesora. Do 2001 roku  sprawował opiekę pedagogiczna nad dyplomantami. Autor licznych recenzji na stopnie docenta i profesora. Członek ZPAP.

Wystawa Podmiotowość miejsca. Franciszek Duszeńko
Od 18 marca do 28 marca 2015 roku
Wernisaż: 18 marca 2015, godzina 18.00
Mała Aula Wielkiej Zbrojowni ASP w Gdańsku

Dodaj komentarz