• 2015-03-14

Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządach miasta

18 marca w Starej Synagodze – oddziale Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – odbędzie się wernisaż wystawy Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866–1939).

„Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866–1939)” – plakat (źródło: materiały prasowe)

„Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866–1939)” – plakat (źródło: materiały prasowe)

Wystawa Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866–1939) opowiada o udziale wybitnych przedstawicieli żydowskiej społeczności Krakowa w niezwykłym procesie przekształcania miasta. Kraków, w okresie tzw. autonomii galicyjskiej i w latach II Rzeczypospolitej, z peryferyjnej miejscowości z mało znaczącym przemysłem i handlem, zaniedbanej pod względem urządzeń komunalnych, stał się nowoczesnym ośrodkiem szkolnictwa i gospodarki z rozwiniętą infrastrukturą, z reprezentacyjnymi budynkami użyteczności publicznej i willowymi osiedlami.

W wyniku reformy samorządowej w 1866 roku w gronie działaczy miejskich pojawili się krakowscy Żydzi, do tego czasu w samorządach nieobecni. Zasiedli w Radzie Miejskiej, stanęli na czele Izby Przemysłowo-Handlowej, weszli w skład Wydziału Wielkiego Kasy Oszczędności Miasta Krakowa. Dołączyli w ten sposób do grupy samorządowców, którym leżało na sercu dobro miasta i jego mieszkańców, wnosząc do tej pracy swoje zaangażowanie, wykształcenie i społeczną wrażliwość.

Wystawa jest zbiorową biografią ludzi, których połączyła praca w różnych formach miejskiego samorządu.

Budowali nowoczesny Kraków. Żydzi w samorządzie miejskim, gospodarczym i finansowym miasta (1866–1939)
Wernisaż: 18 marca 2015 roku, godz. 17.00
Wystawa czynna od 19 marca do 25 października 2015 roku
Stara Synagoga w Krakowie

Dodaj komentarz