Związki rozwiązki Joanny Malinowskiej i C.T. Jaspera

20 marca w Muzeum Sztuki w Łodzi odbędzie się wernisaż wystawy Związki rozwiązki Joanny Malinowskiej i C.T. Jaspera. Po raz pierwszy w kraju będzie można zobaczyć tak obszerną, retrospektywną wystawę obojga artystów.

Joanna Malinowska, „Cykl życia”, 2013 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Joanna Malinowska, „Cykl życia”, 2013 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Joanna Malinowska i C.T. Jasper są w związku (są parą), interesują ich też inne związki – w szczególności różnych kultur i artystycznych tradycji. Często pracują osobno, ale czasem łączą siły – choćby przy wystawieniu opery Halka na Haiti, w zamieszkałym przez potomków polskich żołnierzy Cazale. Film z tego międzykulturowego wydarzenia zaprezentowany zostanie w Pawilonie Polskim na biennale w Wenecji, ale zanim to nastąpi, artyści otworzą wystawę w Łodzi. Zaprezentowanych zostanie wiele z ich najgłośniejszych prac, powstaną także nowe – odwołujące się do Łodzi i samego Muzeum Sztuki.

Globalizacja, kolonizacja, mulitkulturowość i związane z tymi zjawiskami historyczne zawiłości to problemy, które najczęściej przewijają się w pracach Malinowskiej i Jaspera. Są związani z nowojorską sceną artystyczną, ale wielkie metropolie interesują ich na równi z peryferiami. Joanna Malinowska jest absolwentką wydziałów rzeźby uniwersytetów Rutgers i Yale. W ms1 zostanie zrekonstruowana jej praca Boli z 2009 roku. Obie wersje Boli – pierwotna i zrekonstruowana – nawiązują do tradycyjnych, niewielkich obiektów kultury Bamana z zachodniej części Mali. Zoomorficznym formom przedstawiającym zwierzęta hodowlane przypisuje się tam rolę przedmiotów wpływających na utrzymywanie równowagi we wszechświecie. Przebita kłem mamuta figura zwrócona będzie w kierunku jednego z najcenniejszych obrazów z kolekcji grupy a.r. – abstrakcyjnej Konfiguracji Jeana Arpa z 1931 roku.

Joanna Malinowska, „Scena rodzajowa z fontanną”, 2014 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Joanna Malinowska, „Scena rodzajowa z fontanną”, 2014 (źródło: materiały prasowe organizatora)

Malinowska tak tłumaczy to połączenie:

W końcu zdecydowałam, że tym, co mnie interesuje w antropologii, są nie tyle badania aspirujące do naukowej obiektywności, co raczej myśl o poczuciu względności kosmicznego porządku czyjejś własnej kultury w zestawieniu z innymi możliwymi układami.

C.T. Jasper to postać nieco tajemnicza. Ukrywa swój wizerunek, nie rozwija tematu własnej biografii – poświęca się sztuce, a może tworzy swój mit? Bo mit, wizerunek, komunikacja to zjawiska, które żywo go interesują. Przede wszystkim – tak jak i Malinowską – w kontekście międzykulturowych relacji. Jego dzieła to głównie filmy wyświetlane w specjalnie zaaranżowanych pomieszczeniach. Jeden z prezentowanych na wystawie filmów – Zmierzch Faraonów – to rewizja produkcji Jerzego Kawalerowicza na kanwie powieści Bolesława Prusa. Projekcja wideo wraz z towarzyszącą jej konstrukcją architektoniczną wpisuje się we właściwy autorowi nurt kreatywnego zapożyczania, idącego w parze z zainteresowaniem aktualnymi zagadnieniami społeczno-politycznymi. Artysta usunął ze znanego filmu fabularnego wszystkie postacie ludzkie, koncentrując uwagę widza na architekturze i krajobrazie. Jak zauważyli krytycy, praca ta może być odczytywana jako komentarz do aktualnej, niestabilnej sytuacji na Bliskim Wschodzie, odsłaniając uniwersalny, krytyczny potencjał powieści jako ilustracji kryzysów społeczno-politycznych wynikających z nadużyć władzy.

Wystawa Joanny Malinowskiej i C.T. Jaspera Związki rozwiązki
Kurator: Michał Jachuła
Od 20 marca do 16 maja 2015 roku
Wernisaż: 20 marca 2015 roku, godzina 18.00
Muzeum Sztuki w Łodzi

Dodaj komentarz