Automobil wyścigowy co pędzi, piękniejszy jest niż Nike z Samotraki

18 marca w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie odbędzie się wernisaż wystawy Automobil co pędzi, piękniejszy jest niż Nike z Samotraki. Wystawa obejmie plakaty z kolekcji Galerii Plakatu Piotra Dąbrowskiego.

Wojciech Fangor, „Czarna Carmen”, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Wojciech Fangor, „Czarna Carmen”, plakat (źródło: materiały prasowe organizatora)

Pokaz plakatów towarzyszy wystawie Andrzej Wróblewski: Recto/Verso. 1948–1949, 1956–1957 i prezentuje plakaty współczesne artyście. Ich wybór został zbudowany wokół najważniejszych, ale jednocześnie najbardziej dramatycznych momentów historii powojennej sztuki. Otwierają go lata 40., z pierwszą falą nowoczesności, potem widzimy krótki okres socrealizmu ogłoszonego w 1949 roku oraz postalinowską odwilż (wybór zamyka się rokiem 1962).

Automobil wyścigowy co pędzi, piękniejszy jest niż Nike z Samotraki! – pisał Andrzej Wróblewski w 1948 roku w tekście Malarstwo absolutne. Na początku artystycznej drogi cenił szybkość reagowania na rzeczywistość i społeczną rolę sztuki. Realizm bezpośredni, o którym mówił w kontekście swojego malarstwa, miał zapewnić sztuce łatwość komunikowania, czytelność i szeroki zasięg społeczny. Sztuka, aby działać, musiała powstawać w relacji do pędu współczesnego świata i cywilizacji, musiała nadążyć za tempem rewolucyjnych zmian. Ta postawa przekłada się na dopuszczanie szkicowości i prowizoryczności artystycznych rozwiązań.

Wystawa plakatów to sposób na poznanie kontekstu codzienności i ulicy czasów artysty. Treści reklamowe przeplatają się tu z politycznymi, a medium konsumpcji i werbunku w rękach peerelowskich władz służy także wdrażaniu realnego socjalizmu. Tak jak prace Wróblewskiego – rozdarte między propagandą a artystycznym eksperymentem – plakaty te oddają ducha burzliwych czasów.

Wszystkie pokazywane plakaty pochodzą z kolekcji Piotra Dąbrowskiego. Tworzony od połowy 
 lat 70. zbiór liczy kilkadziesiąt tysięcy obiektów, wśród których znaleźć można wszystkie najważniejsze nurty i tematy obecne w polskim plakacie XX w.

Wystawa Automobil wyścigowy co pędzi, piękniejszy jest niż Nike z Samotraki
Kurator: Piotr Dąbrowski
Współpraca: Marta Dziewańska, Tomasz Fudala
Od 18 marca do 3 maja 2015 roku
Wernisaż: 18 marca 2015 roku, godzina 19.00
Muzeum Sztuki Nowoczesnej
Warszawa

Dodaj komentarz