Promieniowanie – Monika Niwelińska w Galerii Entropia

13 marca w Galerii Entropia we Wrocławiu odbędzie się wernisaż wystawy instalacji pt. Promieniowanie, której autorką jest Monika Niwelińska.

Monika Niwelińska „Radioactive” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Monika Niwelińska „Radioactive” (źródło: materiały prasowe organizatora)

Promieniowanie to instalacja in situ, będąca kolejną odsłoną realizowanego na przestrzeni ostatnich kilku lat projektu Obraz utajony. W terminologii fotograficznej pojęcie obraz utajony to niewidoczny dla oka obraz powstający w emulsji fotograficznej w wyniku naświetlania; obraz powstały po ekspozycji błony fotograficznej (filmu), ale jeszcze nie wywołany. W procesie wywoływania przekształca się on w obraz widzialny, obraz jawny. Obraz utajony to zatem obraz zawieszony pomiędzy widzialnym a niewidzialnym, absolutnie transparentny, niejako zatrzymany w swym istnieniu. Jest, ale funkcjonuje w sferze niedostępnej naszym zmysłom, zatracając podstawową i immanentną dla swego bytowania cechę – widzialność. Koncepcja obrazu utajonego dała początek projektowi o tym samym tytule. Obraz utajony jest rezultatem kilkuletniej pracy z obrazem światłoczułym, mającej na celu przedstawienie relacji pomiędzy zjawiskiem światłoczułości a procesami percepcji i zapamiętywania. Podjęcie działań wizualnych było próbą odczytania zależności pomiędzy zarejestrowanym przez umysł obrazem a jego funkcjonowaniempamięciowy – obraz ukryty – obraz utajony. W Obrazie utajonym, obraz widzialny, przedstawiony na odbitce to obraz czasowy, płynny – oscylujący pomiędzy widzialnym a niewidzialnym, istnieniem a nieistnieniem. To zapis momentum, będący, z technologicznego punktu widzenia, kolejnym etapem rozkładu nieutrwalonej emulsji światłoczułej. Istotą owego zapisu jest organiczny proces ewolucji obrazu – jego powstawanie, stopniowa transformacja, destrukcja i powolne zanikanie.

Punkt wyjścia do pracy nad projektem stanowiły dokumentalne przedstawienia obszarów radioaktywnych – przestrzeni skażonych, w jakimś sensie naznaczonych, miejsc dotkniętych traumą. Tereny popromienne, miejsca testów atomowych i katastrof nuklearnych, to miejsca prześwietlone, skażone promieniowaniem o potężnej sile rażenia. Wybór tematu ma bezpośredni związek z założeniami projektu Obraz utajony, którego koncepcja zawiera w sobie problem naświetlania; prześwietlony obraz ulega destrukcji. To, co pozostaje, to obraz (a właściwie ślad po obrazie/miejscu), którego istotą jest płynność, niestabilność, pustka i nieobecność.

Monika Niwelińska – artystka wizualna, uprawia malarstwo, rysunek, instalację, fotografię – procesy światłoczułe. W pracy twórczej interesują ją analogie pomiędzy pamięcią a percepcją – szczególnie w odniesieniu do miejsca i czasu; także kwestie dotyczące zagadnień obraz-entropia-melancholia. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, studiowała także filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Stypendystka Akademie der bildenden Künste/Wiedeń oraz University of Alberta w Edmonton, Kanada. Laureatka wielu nagród i grantów (Stypendium Młoda Polska, stypendia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stypendium Miasta Krakowa). Liczne wystawy w kraju i za granicą.

Promieniowanie – Monika Niwelińska
Wernisaż: 13 marca 2015 roku, godz. 19.00
Wystawa czynna od 13  marca do 3 kwietnia 2015 roku
Galeria Entropia we Wrocławiu

Dodaj komentarz