• 2015-03-11

Porozmawiajmy o sztuce translacji. Odnalezione w tłumaczeniu

W dniach od 9 do 11 kwietnia Gdańsk odwiedzą znakomici tłumacze literatury, pisarze, akademicy i badacze przekładu, którzy spotkają się podczas drugiej edycji festiwalu Odnalezione w tłumaczeniu, organizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej.

„Odnalezione w tłumaczeniu”, 2013 (źródło: materiały prasowe)

„Odnalezione w tłumaczeniu”, 2013 (źródło: materiały prasowe)

Goście i uczestnicy będą rozmawiać m.in. o przekładach literatur języka angielskiego, sytuacji literatury polskiej na rynku anglojęzycznym czy tłumaczeniach dla teatru. W programie znajdą się panele dyskusyjne z udziałem m.in. Olgi Tokarczuk, Antoni Lloyd-Jones, Michała Lipszyca, Macieja Świerkockiego, Michała Kłobukowskiego, Jerzego Jarniewicza, Marii Poprzęckiej, Wiesława Juszczaka, literackie performanse inspirowane twórczością wybranych autorów, sparing tłumaczy oraz uroczystość wręczenia Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego, która odbędzie się 10 kwietnia o godz. 20.00 w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim.

Tegoroczne Spotkania poświęcone są przekładom z języka angielskiego i rozpoczną się 9 kwietnia w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim. W panelach dyskusyjnych tego dnia wezmą udział: Anna Cetera, Marta Gibińska, Jerzy Limon, Michał Mizera, Magda Heydel, Wiesław Juszczak, Dariusz Czaja, Olga Tokarczuk i tłumacze jej książek: Milica Markić, Jana Unuk, Jennifer Croft, Ostap Śliwiński oraz Tomasz Pindel. Porozmawiają o przekładzie, który Jak krew, może uratować życie (tekstu), o tym, czy przekład ma swoje życie po życiu, o relacjach między pisarzem a jego tłumaczami oraz na temat polskich przekładów dzieł Szekspira.

Dopełnieniem programu i paneli dyskusyjnych trzech dni Odnalezionego w tłumaczeniu jest cykl performansów Wszystko się ze sobą łączy inspirowanych twórczością zaproszonych gości: Julii Fiedorczuk, Olgi Tokarczuk i Ignacego Karpowicza, reżyserowanych przez Martę Ziółek, Katarzynę Szyngierę i IP Group.

Drugiego dnia Spotkań (10 kwietnia) tłumacze, pisarze i czytelnicy porozmawiają o literaturze polskiej na rynku anglojęzycznym, literaturze postkolonialnej, przekładzie pomiędzy obrazem a słowem oraz o tłumaczeniu poezji. Odnalezione w tłumaczeniu wspiera przekłady pojawiające się na rynku wydawniczym i dlatego Spotkaniom towarzyszyć będzie panel poświęcony wydanej wspólnie przez Instytut Kultury Miejskiej i Biuro Literackie antologii poetek angielskich pt. Poetki z Wysp w tłumaczeniu Jerzego Jarniewicza i Magdy Heydel. Piątkowe dyskusje odbędą się na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Instytucie Kultury Miejskiej, a wśród gości i rozmówców znajdą się m.in: Antonia Lloyd-Jones, Bill Martin, Ursula Phillips, Soren Gauger, Szymon Kloska, Małgorzata Szczurek, Krzysztof Umiński, Michał Lipszyc, Urszula Kropiwiec, Maria Poprzęcka, Grzegorz Jankowicz. W sparingu tłumaczy zmierzą się Barbara Kopeć-Umiastowska i Maciej Świerkocki.

Ważnym wydarzeniem drugiej edycji Festiwalu będzie, po raz pierwszy, wręczenie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska za Twórczość Translatorską im. T. Boya-Żeleńskiego, które odbędzie się 10 kwietnia o godz. 20.00 w Teatrze Szekspirowskim. Nominowani tłumacze to: Elżbieta Cygielska (język węgierski), Jan Gondowicz (m.in. język francuski), Michał Kłobukowski (język angielski), Halina Kralowa (język włoski), Małgorzata Łukasiewicz (język niemiecki), Maryna Ochab (język francuski), Jacek Poniedziałek (język angielski).

11 kwietnia tematami spotkań będą: powieści wielojęzyczne, tłumaczenia dla teatru, sytuacja tłumaczy na rynku książki oraz tłumaczenia literatury z półki wysokiej, niskiej i tej co pomiędzy. Gośćmi będą m.in. Ignacy Karpowicz, Szczepan Twardoch, Julia Fiedorczuk, Justyna Czechowska, Olga Tokarczuk, Jacek Poniedziałek, Piotr Gruszczyński, Michał Kłobukowski, Barbara Kopeć-Umiastowska, Maciej Świerkocki, Małgorzata Szczurek, Dobromiła Jankowska, Zofia Król.

Program Spotkań współtworzyły wybitne tłumaczki, jednocześnie osoby działające aktywnie na rzecz promocji przekładu: Magda Heydel, Urszula Kropiwiec i Justyna Czechowska. Dzięki różnym doświadczeniom, odrębnym zainteresowaniom i specjalizacjom udało im się stworzyć koncepcję i program, która w sposób ciekawy i szeroki odnosi się do zjawiska przekładu literackiego.

Organizatorem Odnalezionego w tłumaczeniu jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku.

Gdańskie Spotkania Tłumaczy Literatury Odnalezione w tłumaczeniu
Od 9 do 11 kwietnia 2015 roku
Gdański Teatr Szekspirowski

Dodaj komentarz